Even iets rechtzetten

Het vuur laaide eventjes fel op, maar het brandje was ook zó weer geblust. Het kan dus best zijn dat het aan uw aandacht is ontsnapt. Zanger/presentator Gordon riep in ‘De Telegraaf’ Omroep MAX op “zijn verantwoordelijkheid te nemen” en meer aandacht te besteden aan de problemen van ouderen. Een programma als ‘Heel Holland Bakt’ zou helemaal niet bij MAX thuishoren.

Dat leidde diezelfde dag tot een pittige woordenwisseling tussen ons op NPO Radio 1, terwijl ook ‘RTL Boulevard’ nog eens onze meningen toetste. Een paar dagen later nuanceerde Gordon zijn woorden alweer op NPO Radio 2 en gaf hij toe eigenlijk niet goed op de hoogte te zijn van wat MAX allemaal voor de ouderen doet.

Doel voorbijschieten

Ach, achteraf bezien is eigenlijk het sop de kool niet waard. Maar waar ik wel even bij wil stilstaan, is het kennelijk nog bij sommige mensen bestaande misverstand dat MAX als ouderenomroep er is om programma’s óver ouderen te maken en dat die dan ook nog ’s de problémen van die ouderen zouden moeten behandelen. Stelt u zich dat eens voor. Ik weet niet – nou, eerlijk gezegd weet ik dat wel – hoeveel kijkers dit programma-aanbod zou trekken. Ik vermoed ook zomaar dat de zendermanagers van de Publieke Omroep daar al gauw een stokje voor zouden steken. Laat staan dat er ook maar iets zou verbeteren in de situatie van de ouderen. Daarmee zouden we dus ons doel volkomen voorbijschieten.

Ouderen tellen mee, ook op Tv

Ik ben destijds MAX begonnen omdat ik vond dat er nauwelijks programma’s voor ouderen waren die passen bij hun leefwereld en interesses. Het leek in de media alsof mensen niet meer meetellen zodra ze de vijftig gepasseerd zijn. Het hele aanbod was gericht op de ‘boodschappers’ tussen de 20 en 49 jaar en daar lag – volkomen ten onrechte – ook de focus van de reclames. Waarmee werd je dus geconfronteerd: haastige gesprekken, snelle montages en onrustige cameravoering, harde muziek onder gesproken woord, gevloek, ongevraagd getutoyeer. Niets daarvan wilde ik terugzien in de programma’s van MAX. MAX wil de vijftigplussers bereiken en hen content bieden die op hun leef- en denkwereld aansluit.

Dé vijftigplusser bestaat niet

Dat is nog best lastig, want dé vijftigplusser bestaat uiteraard niet. Of bent u hem of haar al tegengekomen? Denk alleen al aan de verschillen tussen iemand van 55 die nog werkt en wellicht nog kinderen thuis heeft wonen en iemand van 75, die allang met pensioen is, wellicht grootouder is en van zijn vrije tijd geniet. De doelgroep is dus groot – elke twee minuten komt er een vijftigplusser bij in Nederland – en breed. Maar ze hebben wel veel gemeen, noem het mentaliteit of levensinstelling; gedeelde opvattingen, waarden en normen. Ze zijn niet stoffig en zitten niet achter de geraniums, maar staan midden in de samenleving. Ze zijn vaak actief, betrokken bij hun omgeving en genietend van hun leven als vijftigplusser. In de missie van MAX hebben we het zo omschreven: “Dé vijftigplusser bestaat niet, maar onderscheidt zich als groep wel van andere leeftijdsgroepen. Juist de vijftigplusser is door alle positieve en negatieve ervaringen in staat om het leven ten volle te vieren. Door al zijn levenservaring is de vijftigplusser tevens in staat normen en waarden aan anderen om hen heen over te brengen.”

Optimaal programma-aanbod

MAX richt zich op die thema’s en genres die onze doelgroep graag ziet, hoort en leest. We hebben door onderzoeken en contact met onze doelgroep heel goed voor ogen wat hen beweegt en bezighoudt. Qua genres weten we bijvoorbeeld dat onze kijkers het liefst consumentenprogramma’s zien, gevolgd door documentaires, Nederlands drama, human interest en actualiteitenprogramma’s. En we besteden aandacht aan onderwerpen waarin onze doelgroep vooral is geïnteresseerd: geld en recht, gezondheid, vrije tijd en cultuur. Het is zaak om voortdurend trends te volgen om het programma-aanbod optimaal te houden voor alle vijftigplussers in Nederland. We mogen niet stil blijven staan en onze hele programmering moet opschuiven in de tijd, mee blijven bewegen met de doelgroep. Zo draaien we op NPO Radio 5 nu heel andere muziek dan tien jaar geleden. Toen draaiden we de Selvera’s met ‘De Postkoets’ of Wim Sonneveld met ‘Het Dorp’, inmiddels zijn we bij de Beatles beland.

Geen leeftijdsdiscriminatie

Dat wil allerminst zeggen dat we programma’s maken die uitsluitend bestemd zijn voor ouderen. ‘Heel Holland Bakt’ trekt een veel breder publiek, al zijn 1,5 van de 2,5 miljoen kijkers op zondagavond 50 jaar of ouder. Soms spelen ouderen in onze programma’s een hoofdrol, soms niet. Dat geldt ook voor de presentatoren, daar doen wij niet aan leeftijdsdiscriminatie. Op de programmaredacties tref je een goede balans tussen jong en oud aan. Bezoekers valt het vaak op dat er bij MAX ook veel jonge mensen werken; deze talenten hebben in ieder geval één ding gemeen: zich goed kunnen inleven in wat de doelgroep beweegt.

Altijd voor ouderen

Hoewel ons uitgangspunt positief en optimistisch is, sluiten we zeker niet onze ogen voor de negatieve kanten van het ouder worden. Onze missie zegt daarover: “MAX wil de vijftigplussers niet alleen kwalitatief hoogwaardige content op radio, televisie en internet bieden” (en op papier met  ‘MAX Magazine’ kan ik daar inmiddels aan toevoegen), “maar ook opkomen voor hun belangen. Wij zetten ons in om het leven van ouderen te verbeteren en te veraangenamen, in Nederland en daarbuiten.” We besteden dus ook veel aandacht aan de mindere kanten van het ouder worden, zoals eenzaamheid en een verslechterende gezondheid. We stellen misstanden aan de kaak – onder meer in de zorg en de pensioenwereld – in programma’s als ‘Zwarte Zwanen’, ‘Hollandse Zaken’ en ‘Meldpunt!’ en komen daar waar nodig in actie. Neem bijvoorbeeld de petitie van MAX Ombudsman om de blauwe envelop te behouden (de Belastingdienst niet helemaal te digitaliseren), acties van MAX Maakt Mogelijk en ons meldpunt om wantoestanden in verzorgingstehuizen in kaart te brengen. Zo is MAX er niet per se met, over en door, maar altijd voor ouderen!

Geef een reactie

Reacties (7)

 1. Ruigrok says:

  Ik begrijp nog steeds niet, dat MAX zich iets aan trekt van deze waardeloze teevee-figuren, die het er alleen om te doen is, anderen vuil te maken. Daar moet je als fatsoenlijk mens geen woorden aan vuil maken.

  1. Puran says:

   Helemaal mee eens. Zo luisterde ik een flink aantal jaren geleden (per ongeluk) naar een radio programma van Paul de Leeuw in de ochtend. Een gedeelte, volgens hem leuk voor de jonge luisteraars, bestond uit het bellen van bejaarden waarbij hij zich voordeed als ambtenaar en nam de oudjes er flink in de maling. Dit zgn lollige effekt werd door velen overgenomen en ook de jeugd heeft van ouderen pesten een hobby gemaakt. Ook Gordon kan er wat van en ik denk dat velen met mij blij waren toen hij aankondigde te stoppen met optreden, wat alleen maar een voor sommigen bij een hoopvol bericht is gebleven.
   Steeds meer artiesten lijken het nodig te vinden grof in de mond te zijn en het is dan ook wel duidelijk waar de jeugd van tegenwoordig lol vandaan haald in het pesten en soms treiteren van ouderen. Schande!

 2. Hanneman says:

  Geachte heer Slagter,
  Beste Jan,
  In antwoord op wat hierboven allemaal geschreven staat;
  Inderdaad. Het is me ontgaan want ik luister maar zelden naar de radio en de Telegraaf is een foute krant. Potdrie, zeg. Dat er zó’n lange column uitrolt als door Gordon ergens wordt gemeld dat hij vind dat MAX te weinig verantwoordelijkheid neemt waar het ouderen betreft en dat het schijnbaar té amusante Heel Holland Bakt bij deze omroep niet thuis zou horen. En ál dit na wat hij, met de complimenten van onze Minister-President, op televisie aan programma’s heeft helpen maken waarin hij ouderen infantiliseert, beledigt, schaamteloos te kijk zet voor het publiek van commerciele omroepen. Eigenlijk een beetje jammer dat op al dat gezwets is ingegaan.Laat ons er verder geen aandacht aan besteden.
  Dat omroep Max een omroep is voor Jan en alleman met het accent op de groep 50+’ers lijkt me helder. Het criterium dat iemand 50+ maakt lijkt mij de 51 ‘ste verjaardag. Ik ben er dus eentje. Maar dan pas zes jaar. Velen zijn het al veel langer. En MAX lijkt mij een hele belangrijke invulling voor al deze mensen die het zeer waarschijnlijk eens zijn met de bezwaren tegen televisie die wordt gemaakt voor een commercieel belangrijker groep waar men geschreeuw, gevloek, auditief onfatsoen, flitsende, onsamenhangende fragmenten enz. enz. schijnbaar wél op prijs stelt. Ben het met de aanpak van MAX om ontspannende, informatieve maar ook zéker amusante televisie te leveren zéér eens. Gejaag en geherrie is voor 50minners óók niet gezond. Als initiator voor al het tot dusver gebodene verdien je de nobelprijs voor de medemenselijkheid. …….Wát?…. Medemenselijkheid!

 3. oosterwijck says:

  Gordon is een psychische zieke man (bipolaire stoornis), die zijn zangcarrière zag verdampen, nadat hij Jan en Alleman schoffeerde met zijn ongenuanceerde beledigingen. Daarnaast is hij net bijster intelligent. Tegen domheid kun je niets beginnen, daar zijn geen pillen voor. Hij kreeg een nieuwe kans, door een programma te presenteren, voor zieke en ouderen. NU is hij hard op weg om deze kans weer te verkwanselen. Nog niet helemaal gesetteld en ontdaan van zijn grofheden uit het verleden, maakt hij weer dezelfde fouten, door naar anderen te schoppen en op tenen te trappen. Laat ik één advies geven, … Gordon slik je pillen op tijd en denk niet dat je stoornis over is, je blijft je leven lang ziek. Tel je zegeningen en laat anderen met rust.

 4. Elsnu says:

  Prima dat Omroep Max veel programma’s uitzend voor de “oudere”, maar als 65 plusser zou ik ook graag eens muziekprogramma’s zien die bij mijn belevingswereld aansluiten Zoals bv de hits uit de jaren 60 en 70 van onder andere The Beatles, Roling Stones, De Mama’s en Papa’s, The Beachboys en ga zo maar door. De muziek die nu wordt gespeeld is grotendeels Nederlands Talig, daar heb ik niets mee. Maar veel van mijn leeftijdsgenoten kunnen wel engels verstaan! Dus ook die groep verdient daarom ook goede muziek.

  1. Elsnu says:

   In vervolg op mijn eerder reactie ook de Muziek van Carol King en James Taylor,Aretha Franklin, The Supremes, The Four tops, Michael Jackson, Crosby Stills Nash and Young en nog zoveel meer fantastische muziek die juist bij omroep Max aandacht verdienen.
   Deze artiesten zijn allemaal onze leeftijdsgenoten en daarom denk ik dat er zeker van die geweldige muziek ten gehore gebracht mag worden!

  2. MAX Vandaag says:

   Beste Elsnu, dan hebben wij goed nieuws voor u. Vanaf 7 november maakt Manuëla Kemp in het nieuwe programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 een week lang een muzikale reis langs het muziekgeheugen van de jaren 60 en 70: http://www.omroepmax.nl/npo-radio-5-evergreen-top-1000/