energiemaatschappij

Energiemaatschappij failliet, wat nu?

Op 15 oktober van dit jaar trok de Autoriteit Consument en Markt de vergunning in van Energieflex. De rechter had vlak daarvoor surseance van betaling verleend aan deze leverancier en de ACM stelde vast dat ze daardoor niet meer aan de verplichting uit de leveringsvergunning konden voldoen. Hieronder beantwoorden we acht belangrijke vragen over een eventueel faillissement van een energieleverancier.

Krijg ik nog energie als mijn leverancier failliet gaat?

Ja. Voor de klanten treedt een wettelijke regeling in werking die ervoor zorgt dat zij stroom en gas blijven ontvangen.

Kan ik nog snel overstappen als er sprake is van een faillissement?

Nee. Op het moment van faillissement moeten alle klanten blijven en ook gewoon hun rekening betalen. De curator regelt dat er een nieuwe maatschappij wordt gevonden die de contracten overneemt.

Moet ik bij die nieuwe maatschappij blijven?

Nee, zodra u het aanbod krijgt van het nieuwe bedrijf (die de levering vanzelf start) heeft u de vrije keuze om zelf een andere maatschappij te zoeken en over te stappen.

Hoe zit het met de voorschotbedragen?

Hoogstwaarschijnlijk bent u die bedragen kwijt. Andere schuldeisers gaan vóór op u als gewone consument. U bent als laatste aan de beurt en het is heel waarschijnlijk dat de pot dan leeg is. Wat wél handig is om te doen zodra u weet hebt van het faillissement, is meteen het voorschotbedrag verlagen. U compenseert dan meteen te veel betaalde voorschotten.

Komt zo’n faillissement vaker voor?

In 2008 ging GO Energy failliet en vier jaar later Orro en Trianel. En nu dus Energieflex waarbij de consument miljoenen kwijt is aan te veel betaalde voorschotten.

Zou er geen garantiefonds moeten zijn die dit dekt?

Wij vinden van wel. We hebben daar uiteraard contact over gehad met Energie-Nederland, de brancheorganisatie van de energiemaatschappijen. Zij lieten weten dat het risico klein is en de schade beperkt. Ze vinden daarom een garantiefonds niet nodig, ook omdat de klant deze ‘verzekering’ zelf zal moeten betalen. Wij zijn het niet eens met dit standpunt. Het gaat om veel geld en de energiebranche kan wellicht ook zelf meebetalen aan een dergelijk fonds.

Wat doet de Autoriteit Consument en Markt in dit soort zaken?

Zij verlenen de vergunning als een bedrijf zich wil vestigen en houden toezicht op de werking van dit bedrijf. Ook bij hen hebben wij vragen neergelegd over het huidige systeem en over een garantieregeling. De autoriteit geeft aan dat zij slechts toezicht houden en geen rol spelen in het instellen van een garantieregeling.

Hoe kies ik een betrouwbare energiemaatschappij?

De branchevereniging gaf ons aan dat we moeten luisteren naar wie het beste verhaal heeft. Dat is natuurlijk absurd. Als consument zoek je naar feiten, naar keurmerken, naar garantieregels. Niet naar mooie woorden. Hier zijn de laatste woorden nog niet over geschreven. Wordt vervolgd.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Een betere oplossing om al die wildgroei in die z.g. papieren energiemaatschappijen te stoppen, is het laten verdwijnen van al die zakkenvullende ondernemers. Een energie maatschappij is een maatschappij met een energiecentrale en niet alleen met een telefooncentrale. Er werden allerlei fake maatschappijen opgericht, z.g. om concurrentie te bevorderen en vervolgens prijsverlagingen voor de consument, maar het tegengestelde werd waarheid. De consument is alleen maar meer geld kwijt. In werkelijkheid is het een speeltuin voor zakkenvullers, die valse nota’s versturen, frauderen met meterstanden en ‘vergeten’ om kortingen door te berekenen aan klanten. Overstappen werd tot een hel gemaakt en een aanleiding tot fouten in de afrekening. Weg met dat criminele tuig.

    Hanneman says:

    Eén en ander is natuurlijk het gevolg van het neo-liberale klimaat, veroorzaakt door de Ruttes en Zijlstra’s. Door Keizers en Schippers. Kampen en Verhagens. Koks en Pechtholds. De sociaalgevaarlijke politiek van de VVD en het bedrijfsleven achter de schermen. Zouden er al failliete gemeenten zijn? Zeer waarschijnlijk wel. De kasboeken van politie en brandweer zullen weinig optimistisch zijn. Die van de ziekenhuizen, gezondheidsdiensten ook niet, blijkens de al bekende faillissementen. Wat door Mark genoemd wordt de zorgstaat is verworden tot een worgstaat. Overal mensen in de knel, de vooruitgang en economische welvaart genietend. Jongeren op school of in de hulpverlening, ouderen eenzaam thuis of in Tuindorp-oost. Onze diepvriesmaatschappij” met z’n sufgepolitiekte zielen, af te kopen met een procent “koopkrachtverbetering” en leugen op leugen. Wij leven in een Markostaat