tanden

Een rekening om je tanden in te zetten

Mevrouw Visser belde naar ons spreekuur. Sinds kort heeft ze een klikgebit. Dat is een soort kunstgebit dat aan de kaken wordt vastgeklikt. Met het gebit zelf is ze blij. Over de kosten is ze minder te spreken.

Mevrouw Visser was van tevoren verteld dat zijzelf 250 euro moest meebetalen aan het klikgebit. Haar verbazing was dan ook groot toen zij na de behandeling een nota van maar liefst 700 euro op de deurmat aantrof. Ze belde gelijk met de tandarts. Die stuurde een nieuwe nota, deze keer van 400 euro. Nog steeds veel te hoog dus. Ondertussen droeg de tandarts de vordering over aan een incassobureau. Het werd kortom tijd om MAX Ombudsman te bellen.

125 euro per kaak

We namen contact op met zowel de zorgverzekeraar als de tandarts. Wat bleek: de behandeling was wat duurder uitgevallen dan begroot en de zorgverzekeraar wilde de extra kosten niet vergoeden. Daarom moest mevrouw Visser het verschil betalen. Logisch toch? Nee, niet logisch. Want de eigen bijdrage van 250 euro die mevrouw Visser was voorgespiegeld, is in de wet vastgelegd. Daarin staat dat de eigen bijdrage voor een kunstgebit, zoals een klikgebit, maximaal 125 euro per kaak mag bedragen.

Oftewel 250 euro voor een volledig nieuw gebit. Dat betekent dat als de tandarts en de zorgverzekeraar willen ruziën over de nota, ze dat vooral moeten doen. Maar dan zonder mevrouw Visser daarmee lastig te vallen. Na wat heen en weer gepraat kwamen alle partijen ook tot deze conclusie. De nota werd aangepast, het incassobureau trok zich terug en mevrouw Visser hoefde niets extra’s meer te betalen. Ze kan nu volop genieten van haar klikgebit.

Tips

  • Uw tandarts moet alle verrichtingen die hij heeft uitgevoerd vermelden met een code, bestaande uit één letter en 2 cijfers. Met behulp van de codes die u op de nota van uw tandarts aantreft, kunt u in de ‘tarievenlijst tandheelkunde’ controleren of de bedragen juist zijn. Deze tarievenlijst treft u aan op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
  • Tandartsen mogen alleen verrichtingen declareren die ze aan u kunnen uitleggen. Heeft u vragen over verrichtingen die bij u zijn uitgevoerd? Neem dan rechtstreeks contact op met uw tandarts.
  • De tandartstarieven zijn maximumtarieven. De tandarts mag wel minder in rekening brengen, maar niet meer.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie