Een abonnement voor 3 jaar, mag dat?

De laatste tijd ontvangen wij in ons spreekuur geregeld vragen over de duur van krantenabonnementen. Steeds vaker worden scherpe aanbiedingen gedaan voor een periode van 3 jaar. Mensen zijn zich niet altijd bewust van de duur van zo’n abonnement, worden tijdens het winkelen of thuis aan de deur aangesproken en lezen vaak niet goed de ‘kleine lettertjes’.

Mevrouw Slootmans werd op straat aangesproken door een krantenverkoper en dacht akkoord te zijn gegaan met een abonnement voor 3 maanden. Maar dit bleken 3 jaren te zijn! Wij hebben haar uitgelegd dat het is toegestaan om voor langere duur een abonnement aan te bieden. Wel is het zo dat er dan sprake moet zijn van een behoorlijk voordeel, zoals een flinke korting op de abonnementskosten. Het uitgangspunt van de wet is namelijk dat de eerste contractperiode niet langer mag zijn dan één jaar en er daarna een mogelijkheid moet zijn om op te zeggen. Wanneer een abonnement, zoals bij mevrouw Slootmans, een langere duur kent, dan moet het dus een voordeel voor u opleveren.

Opzeggen

Voor het opzeggen van uw krantenabonnement gelden duidelijke regels. Wel is er onderscheid gemaakt in de te hanteren opzegtermijn. Voor het opzeggen van uw abonnement op een krant die minimaal één keer per maand verschijnt, geldt een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook voor abonnementen op bladen en tijdschriften die minimaal één keer per maand verschijnen. Maar wanneer het gaat om abonnementen op kranten, bladen en tijdschriften die minder dan één keer per maand verschijnen, geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden!

Stilzwijgende verlenging

Wij hebben mevrouw Slootmans geadviseerd om goed in de gaten te houden wanneer haar abonnement eindigt, zodat ze haar abonnement op de krant op tijd kan opzeggen. Abonnementen op kranten, bladen en tijdschriften kennen namelijk een stilzwijgende verlenging van 3 maanden. Dus als mevrouw niet op tijd zou opzeggen, wordt haar abonnement na afloop nog eens met 3 maanden verlengd! Uitzondering hierop zijn de proefabonnementen op kranten, bladen en tijdschriften. Die kennen namelijk geen opzegtermijn en stoppen vanzelf na afloop van de proefperiode.

Tips

 • Bij het afsluiten van een abonnement op een krant, blad of tijdschrift via internet, op straat of aan de deur geldt altijd een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
 • Neem goed kennis van de voorwaarden voordat u tekent.
 • Indien u heeft opgezegd en u heeft geen bevestiging gehad, controleert u dan of de opzegging wel goed is gegaan.

Raadpleeg www.consuwijzer.nl voor uitgebreidere informatie.

Geef een reactie

Reacties (2)

 1. Alfatrion says:

  In de wet staat dat bij een duur langer dan een jaar vermoed wordt dat de balans tussen de rechten en plichten van partijen aanzienlijk wordt aangetast in het nadeel van de consument. Als de ondernemer toch een langere duur wil opnemen dan moet hij bewijzen dat de balans niet aanzienlijk wordt aangetast. Ik ben van mening dat een aanzienlijk “voordeel” daarvoor onvoldoende is. Immers, het is vrij eenvoudig voor de ondernemer om tweede abonnement in het leven te roepen met een aanzienlijk nadeel. De kantonrechter te Haarlem [1] oordeelde dat een gratis telefoon onvoldoende om het vermoedelijk onredelijk bezwarend karakter van de langere duur te doorbreken. Mijn inzien moet de ondernemer aantonen dat hij een dermate groot belang heeft bij een langere duur dat het belang van de consument daarvoor moet wijken. Het zal voor de ondernemer lastig zijn om dit aan te tonen, omdat het vrijwel altijd mogelijk is om dit financieel op te lossen zoals de energiemaatschappijen dat doen. Bij hen mag de consument na het eerste jaar wel opzeggen, maar moet dat wel een proportionele boete betalen.

  [1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2010:BK9662

 2. WVANOOIJEN says:

  De Rechtbank in Haarlem heeft een uitspraak gedaan, dat contracten maximaal voor 1 jaar worden aangegaan.
  Een contractduur tot 2 jaar is alleen toegestaan als de consument daarvoor een significant loyaliteitsvoordeel ontvangt. Dus volgens mij is een contractduur van 3 jaar sowieso niet toegestaan.
  Verder heeft de Rechter in Haarlem op 12 januari 2012 uitgesproken, dat er een opzegtermijjn geldt van 1 maand ook voor bestaande contracten waarvan het eerste contractjaar verstreken is.