coniferenhaag

Die coniferenhaag, een doorn in het oog!

Onze buren hebben hun tuin omringd met coniferen. Inmiddels is de haag bijna 2 meter hoog geworden. Daardoor wordt ons uitzicht en lichtinval belemmerd. Ik heb destijds toestemming gegeven voor het planten van de coniferen op de erfgrens, maar ik heb toen niet beseft dat het zo breed zou uitgroeien en zo hoog. Onze rozen komen nu ook in de verdrukking. Kan ik hier nog iets tegen doen?

Mevrouw M. Lagerweij

Over kwesties als deze wordt veel geprocedeerd. Niet alleen omdat het een probleem van alle tijden is, maar ook omdat er allerlei lastige juridische vragen achter schuilgaan. Hoe stel je vast of een plant een boom is, een struik of iets anders? Is een conifeer een boom? En een rij coniferen, is dat een rij bomen of een heg? Wat is daarover in de plaatselijke verordening geregeld? Dit zijn allemaal potentiële juridische geschilpunten. Want volgens de wet mag een boom niet binnen 2 meter van de erfafscheiding worden geplant, terwijl een heg maar een halve meter van de erfafscheiding verwijderd hoeft te zijn. Maar in lokale verordeningen mag daar weer van worden afgeweken. Ook de definitie van een boom kan per gemeente verschillen.

Alleen de hoogte

Hoe dan ook, de in acht te nemen minimale afstanden gelden niet wanneer de eigenaar van het buurerf toestemming heeft gegeven voor de beplanting. Mevrouw Langeweij heeft die toestemming gegeven. Dat betekent dat de coniferen mogen blijven staan. De kettingzaag moet dus in de schuur blijven. Blijft over de vraag of mevrouw Langeweij de snoeischaar ter hand mag nemen.

Van geval tot geval

Omdat de coniferen op de erfgrens staan, zijn ze gezamenlijk eigendom van beide buren. Dat betekent dat de hoogte alleen drastisch mag worden ingeperkt, als beide buren het daarover eens zijn. Daarnaast mag de hoogte ingeperkt worden als de coniferen onrechtmatige hinder veroorzaken. Dat is slechts in bijzondere situaties het geval, wanneer de hoogte van de coniferen leidt tot een onacceptabele onthouding van lichtinval. Dat moet van geval tot geval worden beoordeeld, maar een hoogte van bijna 2 meter levert normaal gesproken geen onrechtmatige hinder op. Het deel van de coniferen dat boven haar eigen erf hangt, mag mevrouw Lagerweij zelf inperken, maar alleen zodanig dat de coniferen er niet onder te lijden hebben.

Geef een reactie