premie

De premie schoot omhoog

Een tussenpersoon heeft als taak u te adviseren over uw verzekeringsportefeuille. Of dit altijd netjes gaat, onderzochten we aan de hand van een klacht van mevrouw Kruft. Mevrouw Kruft is al jaren naar tevredenheid verzekerd bij Interpolis. Ze heeft een Alles in één Polis, met daarin een auto-, opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering plus een rechtsbijstands-, caravan- en doorlopende reisverzekering. Totale jaarpremie: 1.550 euro. Daar bovenop komen de kosten van de tussenpersoon, de Rabobank, à 90 euro. Totaal is ze dus een kleine 1.640 euro per jaar kwijt. Dat is exclusief de zorgverzekering, die mevrouw Kruft elders heeft ondergebracht.

Ga maar klagen

De jarenlange tevredenheid slaat om in verontwaardiging als mevrouw Kruft besluit om eind 2013 haar Nissan in te ruilen voor hetzelfde type, maar dan een jaar jonger. Geen grote wijziging, zou u zeggen, maar de gevolgen voor de verzekeringskosten zijn enorm. De premie voor de autoverzekering stijgt van de ene op de andere dag met 180 euro en de kosten die de Rabobank rekent, gaan met bijna 70 euro omhoog. Inclusief assurantiebelasting moet mevrouw Kruft 300 euro meer premie betalen voor exact dezelfde auto, maar dan één jaar jonger.

Mevrouw Kruft is het er niet mee eens en haalt verhaal bij de Rabobank en Interpolis. Deze antwoorden dat de premie omhoog is gegaan onder meer vanwege de leeftijd van mevrouw (zij wordt dit jaar 79 jaar) en omdat de korting die gold voor de dienstverlening voor de Rabobank door het kopen van een andere auto is komen te vervallen. Als mevrouw daar problemen mee heeft, is de boodschap, dan staat het haar vrij een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Absurd?

Het is helaas al jaren gebruikelijk voor ongeveer de helft van de autoverzekeraars om senioren meer premie te laten betalen voor hun autoverzekering of hen simpelweg te weigeren. Het argument dat verzekeraars hiervoor gebruiken, is dat deze leeftijdscategorie meer schade veroorzaakt. Maar is dit niet een onzinargument, in de wetenschap dat schade rijden al leidt tot een hogere premie via de door alle verzekeraars gebruikte no-claimkorting? Waarom zouden mensen die hebben bewezen soms al tientallen jaren schadevrij te rijden ineens meer premie moeten betalen, om de enkele reden dat ze een jaartje ouder zijn geworden?

Verzekeraars mogen dit soort onderscheid maken, maar MAX Ombudsman vindt dit geen klantvriendelijke manier van doen. We zijn zeer benieuwd naar uw mening hierover en ervaringen hiermee. Als u massaal reageert, kunnen we een duidelijk signaal afgeven naar het Verbond van Verzekeraars.

Ervaringen delen

Over de rol van de Rabobank valt ook het een en ander te zeggen. In het normale geval maakt u als verzekerde zelf de keuze of u zich al dan niet wil laten bijstaan door een tussenpersoon. In dit geval maakt Interpolis deze keuze: als u een Alles in één pakket wilt, krijgt u de Rabobank er verplicht bij. Nu hoeft dit op zichzelf geen bezwaar te zijn, maar feit is dat deze verplichte tussenpersoon betaald wordt door de verzekeringnemer. Feit is ook dat de kosten die de Rabobank daarvoor rekent, in een paar jaar tijd enorm zijn gestegen.

Voor ons alle reden om scherp te kijken naar de rol en de kosten van verzekeringstussenpersonen (niet alleen de Rabobank). Wat zijn uw ervaringen? Weet u wat uw tussenpersoon kost? En weet u wat uw tussenpersoon feitelijk voor u doet? Meld het ons, ook uw goede ervaringen. Wij zijn benieuwd en uiteraard zullen we onze bevindingen weer met u delen.

De zaak van mevrouw Kruft is op maandag 7 april 2014 aan de orde gesteld in Tijd voor MAX.

Geef een reactie