levensverzekeringen

De levensverzekeringen van Bep, Lenie en Sien

Begin jaren 60 sloot de heer Schuring een levensverzekering af voor zijn dochters Bep, Lenie en Sien. Als ze zouden overlijden, zou de verzekeraar voor ieder 1.000 gulden uitkeren.

In april dit jaar overleed Sien. Zus Bep vond de oude polis. De verzekeraar was Aegon. Aegon gaf aan dat ze geen dossier hebben van deze polis en dat ze dus ook niets zullen uitkeren. Toevallig had Bep onlangs nog gevraagd hoe het zat met haar eigen verzekering. Aegon meldde dat er bij haar overlijden 454 euro (1.000 gulden) zal worden uitgekeerd. En dan Lenie. Naar aanleiding van het overlijden van Sien vroeg zij hoe het zit met haar polis. Aegon antwoordde dat er geen dossier meer was en dat er niets zou worden betaald. Na aandringen voegde Aegon daaraan toe dat de polis in 1988 al was afgekocht. Hoeveel en aan wie kon Aegon niet vertellen. Lenie had nooit iets gekregen van Aegon en gelooft dus niets van dit verhaal. Bep en Lenie laten het er niet bij zitten en melden zich bij MAX Ombudsman. Wij vragen Aegon om tekst en uitleg.

´Vernietigde dossiers´

Aegon legt uit dat afgesloten dossiers na 7 jaar worden vernietigd. Toch komen er deze keer wél stukken tevoorschijn. 2 aanmaningen waaruit blijkt dat de vader de premies niet altijd op tijd heeft betaald. Een overzichtskaart waarop staat dat de polis van Lenie om die reden al lang geleden is beëindigd. Zonder uitbetaling. Maar: op dezelfde de overzichtskaart staat bij de polissen van Bep en Sien niets vermeld! Dat klopt, want de polis van Bep bestaat nog steeds. Haar premies heeft vader dus wél weer betaald. Misschien die van Sien ook? En dan ineens blijkt het dossier van Sien toch nog te bestaan. Ook daarin een enkele aanmaning. Maar geen beëindigingsbrief, verplicht bij het stopzetten van een verzekering. Onze conclusie is dat de verzekering van Lenie is opgeheven, maar dat die van Sien net als die van Bep nog bestaat. Uitbetalen dus! Aegon houdt echter voet bij stuk. Wel erkent Aegon dat ze zich er in het begin veel te gemakkelijk van heeft afgemaakt. Om het goed te maken biedt Aegon een dinerbon aan. Bep en Lenie hebben alle vertrouwen verloren en bedanken voor de eer. Ze willen gewoon weten hoe het zit met de polis van Sien. Wij ook. Daarom stappen we met hen naar het financiële klachteninstituut Kifid voor een bindende uitspraak.

Naschrift: inmiddels heeft het Kifid een niet-bindend advies gegeven over deze kwestie. Cruciaal is dat Aegon het dossier na de wettelijke bewaartermijn had mogen vernietigen. Ook nu is gebleken dat delen van het dossier er nog wél waren, moest de verzekerde daarom maar zien te bewijzen dat de premie altijd netjes is betaald. Dat konden we niet. En dus wees het Kifid de vordering af.

Bep en Lenie zijn ondanks deze uitkomst toch blij en dankbaar voor alles wat we voor hen hebben gedaan. Het feit dat alles tot de bodem is uitgezocht en dat er alles aan hun zaak is gedaan, vinden ze erg bevredigend. Die betrokkenheid wekt vertrouwen, en dat is precies waar het bij Aegon aan heeft ontbroken. Voor Bep en Lenie is vertrouwen in dit geval belangrijker dan geld. Dat zijn we van harte met hen eens!

Let op!

Als u wel een polis heeft, maar de verzekeraar zegt geen dossier meer te hebben, moet de verzekerde bewijzen dat álle premies zijn betaald! Bewaar dus zelf elk betalingsbewijs!

Geef een antwoord