De kosten van een hoortoestel: ongehoord

Recent kregen wij verschillende meldingen over gehoortoestellen die niet voor vergoeding in aanmerking kwamen. Zo ook van mevrouw Guldenaar.

Mevrouw Guldenaar is lerares. Ze is slechthorend en afhankelijk van een hoortoestel om haar werk voor de klas goed te doen. Als ze naar de audicien gaat, krijgt ze allerlei testen, vragenlijsten en gehooronderzoeken. De hoortoestellen zijn ingedeeld in 5 categorieën. Mevrouw Guldenaar wordt ingeschaald in categorie 5, de hoogste categorie voor de meest complexe gehoorproblemen. In deze categorie probeert ze verschillende toestellen. Die bevallen niet. In een klas, met veel geluid op de achtergrond, kan ze niks verstaan. Dan geeft de audicien haar een toestel om te proberen dat buiten categorie 5 valt. Er gaat een wereld voor haar open. Ondanks alle drukte van de leerlingen kan ze alles goed verstaan. Zelfs het smoezen achter in de klas! En toen kwam de domper. Omdat het toestel niet binnen de 5 categorieën valt, wil de verzekeraar niet vergoeden. Als mevrouw de toestellen toch wil, moet ze rekenen op een bedrag tussen de 2.500 en 3.500 euro.

Hoe zit het?

Wie een hoortoestel nodig heeft, komt sowieso voor kosten te staan. Wettelijk geldt namelijk een eigen bijdrage van 25 procent bij hoortoestellen binnen de categorieën 1 t/m 5. Kiest iemand een hoortoestel buiten deze categorieën, dan is de vergoeding 0 euro. Het gehele toestel komt voor rekening van de consument. Die kan daarvoor het eigen risico opgebruiken. Soms wordt een bruikleenovereenkomst gesloten, waardoor het eigen risico niet wordt aangetast. Wij hebben meerdere klachten ontvangen gelijk aan die van mevrouw Guldenaar en hebben Zorgverzekeraars Nederland om uitleg gevraagd. Zij lieten ons bellen door zorgverzekeraar CZ die stelde dat eigenlijk iedereen voldoende geholpen zou moeten zijn met een hoortoestel binnen categorie 5. Zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt met audiciens over wat ze betaald krijgen voor een bepaald hoortoestel (gecontracteerde tarieven). Duurdere toestellen kunnen of willen fabrikanten niet aanbieden vanwege de bij audiciens gecontracteerde tarieven. Deze duurdere toestellen zijn exclusiever en geavanceerder, maar niet noodzakelijk, omdat binnen de 5 categorieën een geschikt toestel zou moeten kunnen worden gevonden. Het ligt aan de audicien of hij zijn beleid richt op het verkopen van deze toestellen of van de toestellen binnen de categorie. De buitencategorie lijkt voor de audiciens en voor de fabrikanten gunstiger, omdat ze hier meer aan verdienen.

Spanningsveld

Volgens de audicien van mevrouw Guldenaar kan er binnen categorie 5 echt geen passend hoortoestel worden gevonden. De zorgverzekeraars denken hier dus anders over. Mevrouw Guldenaar vraagt zich af waarom in de buitencategorie niet standaard een vergoeding wordt verstrekt gelijk aan die van categorie 5. Waarom deze grens? Zij wil slechts een passend toestel en kan er niets aan doen dat er binnen de categorieën geen geschikt toestel voor haar is.

Bent u zelf weleens in een dergelijke situatie beland? MAX Ombudsman is benieuwd naar uw verhaal. MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (7)

 1. oosterwijck says:

  Het hele probleem van de hoge vraagprijs, van deze hulpmiddelen is te wijten aan de marktwerking van de zorgverzekeraars (in Nederland). Er zijn geheime contracten, tussen de zorgverzekeraars en de handelaren in hoorapparaten én brillen én scootmobielen én ook medicijnen. De bevolking wordt massaal bedrogen met hoge kosten omdat de zorgverzekeraars daar indirect aan verdienen. Het is al héél lang nodig, dat er een groot diepgaand onderzoek komt, naar de familiebanden, tussen zorgverzekeraars en leveranciers van de genoemde producten. Een aanwijzing is de belachelijke reclame van hoorapparaten en brillen, die dagelijks de huiskamers wordt in geslingerd. Daar zijn miljarden mee gemoeid. Dat geld kan ook bespaard worden om de prijs van hulpmiddelen laag te houden. Een hoorapparaat heeft een kostprijs van €25 tot €100 en een bril heeft een kostprijs van €2 tot €5. De rest, van U betaald, verdwijnt in de zakken van woekeraars.

 2. Daily says:

  Momenteel ben ik ook bezig om andere hoortoestellen aan te schaffen omdat mijn gehoor achteruit is gegaan en mjn huidige toestellen niet meer voldoen en ook ouder zijn dan vrij jaar. Ik zit in categorie 3 en zit nog in de testfase met toestellen. Het is vreemd dat verzekeraars gaan uitmaken welk toestel het beste is voor mij. Kunnen zij dan horen wat ik hoor? Wat ook vreemd is dat ik wel een ander toestel mag nemen omdat dit beter voor mij is, maar als het duurder is krijg ik helemaal niets vergoed. Waarom niet de gewone vergoeding betalen en de rest dan zelf bijbetalen? Het is echt van de idiote dat een ander bepaalt wat ik hoor met een bepaald hoortoestel. Ik ben toch zelf de deskundige?

 3. Janssebo says:

  ik zelf heb ook nieuwe gehoorapparaten bij specsavers gekocht en hoefde niets bijbetalen, maar helaas ik kan er geen kant mee op.
  svp ik moet wel even weer naar specsavers toe om te laten instellen.
  maar dat heb ik al vaak gedaan.
  ik heb mijn beklag gedaan bij menzis en gevraagd of ik een bijdrage kon krijgen, nee dat kon niet moet ik eerst weer naar specsavers of dit wel nodig is.
  maar menzis zegt nu dat ze geen contract meer hebben met specsavers.
  ik vind het belachelijk dat je vergoeding krijgt en er zes jaar mee moet doen en dan ook nog van het minste krijgt.
  als je allen aow hebt dan spring je niet ver.

 4. Hans Janssen says:

  Volgens mijn audicien zijn de nieuwste toestellen niet ingedeeld omdat ze dingen kunnen die de oudere toestellen niet kunnen. Dat wordt in de indeling van de zorgverzekeraars alleen niet meegenomen en dus zouden ze allemaal gelijk zijn. De nieuwste toestellen kosten de audicien al meer dan een paar zorgverzekeraars vergoeden in de hoogste categorie. Als dat echt zo is dan zou ik ze ook niet aanbieden!
  Ga maar eens vragen wat toestellen in Duitsland of België kosten dan is het hier zelfs goedkoop! Ook die niet vergoed worden. Ik geloof nooit dat de kostprijs zo laag is als Oisterwick beweert. Dan zouden er niet zoveel audiciens failliet zijn gegaan in de afgelopen jaren.

  1. oosterwijck says:

   Jansen mag eerst eens nadenken voordat hij iets roept. Ik heb nooit gezegd dat de audicien veel verdiend aan hoortoestellen. Helaas moet die ook veel teveel betalen voor de inkoop van die hoortoestellen. Het zijn de fabrikanten en de zorgverzekeraars die met de winst gaan lachen.

 5. oosterwijck says:

  Audiciens zijn meestal franshisenemers, die heel veel geld moeten betalen aan de organisatie, om hun naam te mogen voeren. Daarom heeft de winkelier, part nog deel aan het kunstmatig opvoeren van de verkoopprijs. Zijn winstmarge is normaal. De inkoopprijs van hoorapparaten is kunstmatig hoog, omdat de franshise organisatie heel veel (belachelijk veel) geld uitgeeft aan reclame. Ook rekenen ze heel veel administratiekosten aan de deelnemers (de winkeliers). Het is juist de franshiseorganisatie, in samenwerking met de fabrikant en de reclamebureaus, die hun zakken vullen over de ruggen van de slechthorenden, die hun hoorapparaten aanschaffen via de ziektekostenverzekering. Door dit systeem is de onderlinge concurrentiestrijd buitenspel gezet. En kan er belachelijk veel gerekend worden voor die hoorapparaten. Als hoorapparaten (en brillen) niet meer vergoed zouden worden door de ziektekostenverzekering, zouden de verkoopprijzen drastisch verminderen en kan de maandelijkse premie voor de ziektekostenverzekering drastisch omlaag. Dubbel profijt voor de consument.

 6. oosterwijck says:

  Ik hoop dat de MAX Ombudsman, en de MAX redactie, zoveel mogelijk onderzoeken plegen en de resultaten openbaar maken, over de rol van de ziektekosten verzekeraas, in de prijsopdrijving van gehoortoestellen (en brillen en medicijnen). Net als Zwarte Zwanen gedaan heeft, bij de pensioenfondsen. De ziektekosten verzekeraars spelen een zéér kwalijke rol in de prijsopdrijving van de genoemde middelen, waarbij de consument uitgebuit wordt.