meterstanden

Controleer altijd uw meterstanden, ook als u een ‘slimme meter’ heeft

Eén keer per jaar ontvangt u de jaarafrekening voor het energiegebruik van het afgelopen jaar. Regelmatig komt het voor dat meterstanden geschat worden. Aangezien juiste meterstanden de basis vormen voor een correcte jaarafrekening geven wij graag tekst en uitleg!

De jaarafrekening gaat over uw energieverbruik van de afgelopen 12 maanden. Het is niet zo dat dit letterlijk een kalenderjaar hoeft in te houden. Binnen 2 maanden na de laatste afrekenmaand moet u de jaarafrekening ontvangen. Zorg ervoor dat u altijd de werkelijke standen doorgeeft aan uw energieleverancier. Indien u niet over een slimme energiemeter beschikt, ontvangt u hierover bericht van uw energieleverancier. Dit kan zijn via de telefoon, via internet of via de post met een meterstandkaart. Indien u wel over een slimme meter beschikt, worden de standen automatisch aan uw energieleverancier doorgegeven.

Tenzij u hier bewaar tegen heeft gemaakt en deze afleesfunctie is uitgeschakeld. U dient er dan zelf voor te zorgen dat uw energieleverancier de juiste meterstanden ontvangt. Als u zelf geen meterstanden doorgeeft, zal uw energieleverancier de meterstanden gaan schatten. Eén keer in de 3 jaar zal uw netbeheerder uw meterstanden nog komen controleren.

Hoeveel maanden

Checkt u daarnaast ook altijd goed de betreffende periode van levering. Uw doorgegeven meterstanden moeten hiermee overeenkomen. Onlangs ontving MAX Ombudsman een klacht van mevrouw Duiven. Haar energieleverancier had een nieuw klantensysteem ingevoerd en nu ontving zij eindelijk de jaarafrekening van 2013.

Deze bleek echter niet over één jaar te gaan maar over een periode van 15 maanden, waarbij wel de doorgegeven jaarmeterstanden waren gehanteerd. Het gevolg was dat mevrouw Duiven een behoorlijk bedrag terug ontving, ze had immers voor 3 maanden geen verbruik in rekening gebracht gekregen. Volgend jaar zou ze dan 3 maanden extra moeten betalen!

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk juiste meterstanden zijn. Mochten uw meterstanden toch niet overeenkomen met de standen die u heeft doorgegeven, zorgt u er dan voor dat u direct de juiste meterstanden aan uw energieleverancier terugkoppelt. De energieafrekening kan dan gecorrigeerd worden.

Meer informatie

Op www.consuwijzer.nl vindt u een handige voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen verkeerd gehanteerde meterstanden (zoek daarvoor onder ‘voorbeeldbrieven’ naar ‘energie’).

Geef een reactie