vrije artsenkeuze

5 vragen over de vrije artsenkeuze

De laatste tijd lopen de emoties in politiek Den Haag hoog op over het voornemen om de vrije artsenkeuze af te schaffen. Niet zo raar, want dit onderwerp raakt ons allemaal. Maar hoe zit het nu precies met die vrije artsenkeuze? MAX Ombudsman zocht het voor u uit.

1. Wat wordt eigenlijk bedoeld met ‘vrije artsenkeuze’?

Vrije artsenkeuze houdt in dat een ieder vrij is om zich te laten behandelen door de zorgverlener van zijn keuze. Maar aan die keuzevrijheid heeft u natuurlijk alleen iets als de gekozen zorgverlener vervolgens ook moet worden betaald door uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar alleen maar die zorgverleners hoeft te betalen met wie hijzelf een contract heeft afgesloten, is er geen vrije artsenkeuze.

2. Bestaat er nu inderdaad een vrije artsenkeuze?

Niet helemaal. Want ook nu al mogen zorgverzekeraars onderscheid maken tussen wel- en niet-gecontracteerde zorg. De zorgverzekeraar mag namelijk zelf bepalen welke vergoeding hij geeft als u gebruik maakt van niet-gecontracteerde zorg. Wel is door de Hoge Raad bepaald dat uw zorgverzekeraar in dat geval minimaal 75 procent van het normaal geldende tarief moet vergoeden. U zou dus kunnen zeggen dat er op dit moment 75 procent vrije artsenkeuze is.

3. Geldt de vrije artsenkeuze ook voor mijn aanvullende verzekering?

Nee. De vrije artsenkeuze heeft alleen betrekking op de basisverzekering. Voor zorg die valt onder uw aanvullende verzekering mag uw zorgverzekeraar bepalen dat u alleen een vergoeding krijgt als u naar een zorgverlener gaat met wie uw verzekeraar een contract heeft afgesloten. Dan geldt zelfs de 75 procent-regel niet.

4. Bestaat er volgend jaar nog een vrije artsenkeuze?

Gedeeltelijk nog wel. Als het aan het kabinet ligt, vervalt de 75 procent-regel. Uw zorgverzekeraar hoeft dan alleen nog die zorgverleners te betalen met wie hij zelf een contract heeft afgesloten, ook als het gaat om zorg uit uw basisverzekering. Voor de eerstelijnszorg blijft alles echter bij het oude. Het gaat dan bijvoorbeeld om huisartsenzorg, wijkverpleging, fysiotherapie en ergotherapie. Daarvoor blijft de regel gelden dat uw zorgverzekeraar hoe dan ook minimaal 75 procent van het normaal geldende tarief moet vergoeden.

5. Waar moet u straks op letten?

Bent u op dit moment al onder behandeling van een medisch specialist, dan is het belangrijk om te weten of uw zorgverzekeraar hiermee een contract heeft gesloten. De keuze van zorgverzekeraar wordt dus straks nog belangrijker.

Geef een antwoord