Costa Concordia

5 jaar na de scheepsramp

Meneer en mevrouw Soethout zaten aan boord van de Costa Concordia toen dit cruiseschip op 13 januari 2012 verging. Bijna 5 jaar later hebben ze dit dramatische hoofdstuk uit hun leven nog niet kunnen afsluiten.

U kunt het zich vast nog wel herinneren: de Costa Concordia voer tegen een rots, raakte lek en kapseisde. Bij de ramp kwamen 32 opvarenden om het leven. Aan boord waren ongeveer 4.200 passagiers, onder wie 42 Nederlanders. 2 daarvan waren meneer en mevrouw Soethout. Hen kwamen we tegen op een MAX-ledendag. Nog steeds, bijna 5 jaar later, zijn zij met deze zaak bezig. Na de vreselijke ervaring op het schip was het namelijk nog niet klaar voor de slachtoffers. Er volgde een slepende kwestie over de schadevergoedingen. Dat zijn altijd zeer lastige situaties die emotioneel veel vergen van mensen.

Inhoud van het kluisje

De slachtoffers hebben inmiddels van rederij Costa Cruise alle reiskosten, het cruiseticket en alle medische kosten vergoed gekregen en daarbovenop een schadeloosstelling van 11.000 euro per persoon ter compensatie van verloren zaken evenals de emotionele impact van het ongeluk. Daarbij gaf Costa Cruise destijds nadrukkelijk aan dat vergoeding geen betrekking had op de bezittingen die mensen tijdens hun verblijf in hun kluisje bewaarden. Hun hoop was dat mensen deze bezittingen terug zouden krijgen. Zou dat niet lukken, dan werd een aanvullende vergoeding overwogen.

Toen bleef het stil

In januari 2015 informeerde mevrouw Soethout nog een keer hoe het zat met de kluizen. Er werd aangegeven dat de kluisjes in beslag waren genomen door het Strafhof van Grosseto en opgeslagen in Talamone. Er was een verzoek uitgevaardigd door het Strafhof tot benoeming van de bevoegde autoriteiten om de kluis te openen. En daarna bleef het stil. Toen meneer en mevrouw Soethout ons dit vertelden op de ledendag, hebben we telefonisch geïnformeerd naar de stand van zaken. De directeur van Costa Cruise laat ons weten dat ze de kluizen pas in bezit hebben gekregen nadat de Italiaanse kustwacht haar onderzoek en registratie had afgerond. Op dit moment is Costa Cruise bezig met het individueel contacteren van alle passagiers om hen te informeren over het proces van
teruglevering en vergoeding.

Eindelijk afsluiten

Helaas blijkt de inhoud van de kluis van de familie Soethout zwaar beschadigd en onherstelbaar te zijn aangetroffen. Slechts 2, in zeer slechte conditie verkerende, paspoorten zijn aangetroffen. Inmiddels is er contact geweest met hen en gaan ze de schade financieel samen afwikkelen. Familie Soethout is vooral blij dat ze eindelijk, na al die jaren, dit hele proces kunnen gaan afsluiten.

 Was u ook passagier op de Costa Concordia en hoort u binnen enkele weken niks van Costa Cruise, neemt u dan even contact met ons op.

Geef een reactie