Indië in je Ziel

Documentairereeks ‘Indië in je Ziel’ te zien bij MAX

MAX zendt vanaf zondag 13 februari 2022 wekelijks de 5-delige documentairereeks Indië in je Ziel. Indië in je Ziel is een serie korte documentaires van Stichting Oorlogsverhalen waarin zowel Indische Nederlanders als Indiëveteranen geportretteerd worden.

Verschillen en overeenkomsten

Wat hebben de Indische Nederlanders als groep, maar vooral ook individueel sinds de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië meegemaakt tijdens de Japanse bezetting? Hoe zit het met de bijna 200.000 Nederlandse militairen die sinds 1946 in opdracht van de Nederlandse regering naar voormalig Nederlands-Indië gingen om daar ‘orde en vrede’ te brengen? Beide groepen kennen verschillen; in achtergrond, in ervaringen, in de verwerking van hun ervaringen en eventuele trauma’s, en in hoe ze door de Nederlandse maatschappij na hun terugkeer in Nederland in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw zijn opgevangen en bejegend. Wel is er een overeenkomst: wat beide groepen blijvend mee naar Nederland namen, was Indië.

Ervaringen werken generaties lang door

In de 5-delige documentairereeks Indië in je Ziel wordt zichtbaar en voelbaar hoe de ervaringen van Indische Nederlanders en Indiëveteranen doorwerken in de 2e, 3e en soms zelfs 4e generatie: ook bij hen zit Indië in hun ziel. De afleveringen beslaan bijzondere levensverhalen van mensen die het toen meemaakten, vertellen welke impact dit voor de rest van hun leven heeft en hoe het doorwerkt bij hun echtgenoten, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Franklin van Kappen

Franklin van Kappen zat als baby met zijn moeder in het vrouwenkamp Lampersari, in een buitenwijk van Semarang, en later als jongetje ook in Kamp Karangpánas. Wanneer het gezin na de oorlog is herenigd, wordt zijn vader overgeplaatst naar Nederlands-Nieuw-Guinea.

Indië in je Ziel – Aflevering 1: Franklin van Kappen – zondag 13 februari om 14.50 uur op NPO 2.

Anneke Schults

Anneke Schults woont met haar vader, een KNIL-militair en haar moeder voor de oorlog in Bandoeng (Java). Tijdens de oorlog worden Anneke en haar moeder gevangengenomen en in een goederentrein met vele andere Indische Nederlanders naar het kamp Tjideng afgevoerd in een afgesloten deel van een buitenwijk van Batavia.

Indië in je Ziel – Aflevering 2: Anneke Schults – zondag 20 februari om 14.50 uur op NPO 2.

Ron Brus

Tijdens de oorlog werkt de vader van Ron Brus als krijgsgevangene aan de Birmaspoorlijn. In 1946 wordt hij gestationeerd in Bangkalan op het eiland Madoera om Madoerese hulptroepen te trainen voor het KNIL. Een jaar later ontvangt Rons moeder het bericht dat haar man wordt vermist. Wat er met hem gebeurd is, blijft onduidelijk.

Indië in je Ziel – Aflevering 3: Ron Brus – zondag 27 februari om 14.50 uur op NPO 2.

Loek Middel

Loek Middel is geboren in 1925 vlakbij Bandoeng. Hij werd tijdens de Japanse bezetting opgepakt en zat o.a. in de Glodok Gevangenis in Batavia. Na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 keerde hij terug naar Bandoeng, waar hij ooggetuige was van de gevolgen van de bersiapmoorden. Daarna ging hij in dienst bij het KNIL om de Indische bevolking te beschermen tegen de pemoeda’s.

Indië in je Ziel – Aflevering 4: Loek Middel – zondag 6 maart om 14.50 uur op NPO 2.

Michiel Eduard

Michiel Eduard is singer-songwriter en producer van Indonesische popmuziek en is van Nederlands-Indische afkomst. Zijn overgrootouders komen uit Java en werkten op Sumatra als koelies op grote plantages. Zijn grootouders, tantes en oom hebben op Sumatra en Java in 7 Jappenkampen gezeten en de bersiap meegemaakt.

Indië in je Ziel – Aflevering 5: Michiel Eduard – zondag 13 maart om 14.50 uur op NPO 2.

Meer verhalen op Stichting Oorlogsverhalen

Naast de verhalen van Franklin van Kappen, Anneke Schults, Ron Brus, Loek Middel en Michiel Eduard, zijn er op de website van Stichting Oorlogsverhalen nog 5 verhalen te zien. Van Henk Aalders, Anneke van de Broeke, Maarten de Jongh Swemer en Huib Wiedenhoff.

Onderzoek

Indië in je Ziel sluit aan bij het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, dat in 2016 is gestart, en op 17 februari 2022 openbaar zal worden gemaakt. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Nederlandse regering door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

MAX: Indië in je Ziel, 5 afleveringen, is wekelijks te zien vanaf zondag 13 februari 2022 om 14.50 uur op NPO 2. 

Geef een antwoord

Reacties (2)

  1. LucasDb52 says:

    Goed dat hier eens aandacht aan wordt besteed. Mijn schoonfamilie zijn Indo-Europeanen (Nederlandse achternaam, maar wel veel Indische genen) en mijn schoonouders (en ooms en tantes van die kant) hebben de II Wereldoorlog meegemaakt. Ik heb daar in het verleden wel eens wat van ze over gehoord, maar erg veel wilden ze er niet over vertellen.

    Ik heb ook een oom van vaderskant, die nog als militair heeft gediend tijdens de Politionele Acties in Indonesië. Pas vlak voor zijn dood, afgelopen september heeft hij me wat verteld over zijn diensttijd daar. Maar hij is niet echt in details getreden.

    Dus deze documentairereeks heeft zeker mijn warme belangstelling. Bedankt voor het maken. Hopelijk is hij onpartijdig en begrip opwekkend. Ben erg benieuwd.

  2. G.H. Kwee says:

    Ik ben geboren in Soerabaja nov. 1945. Mijn vader was arts (Chinees) Mijn moeder “puur” Nederlands. De oorlog is aan mij voorbij gegaan maar ik bewaar als “Indo” echt warme herinneringen aan Indonesia! Ook nu nog (ikben nu 76) oel ik mij verbonden met Indonesia Ga ook altijd nog naar Pasar Malams luiste vaak naar Indo Rock muziek. Had vroeger véél Indo vrienden. In Utrecht was een Indo wijk (Zwanevechtlaan) Ben in 1955 definitief naar NL gekomen met mijn moeder. Altijd met vrienden samen scholen bij Galeries Mordernes in Utrecht. Snelle Italiaanse bromfietsen dansen in het Sinjo Centrum De Blue Diamonds zien opklimmen Was oorspronkelijk een VIERmans formatie!!! Kortom nu ik ouder wordt komen steeds meer herinneringen terug uit mijn jeugd. B.v. de taal en de muziek etc.