Duur 02:56
Gepubliceerd op 8 mei 1945

71 jaar Bevrijdingsdag

Voor de 71ste keer vieren wij dit jaar de bevrijding van Nederland in 1945. Op deze dag wordt tevens de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië gevierd en Nederland staat stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten in het algemeen.

5 mei

In 1945 wordt De Nationale Viering van de Bevrijding op 30 augustus gevierd, de verjaardag van Koningin Wilhelmina. In 1946 beslist de regering om de viering naar 5 mei te verplaatsen, omdat op die dag de capitulatie van de Duitsers is aangekondigd. In de jaren erna wordt er vaak geschoven met de datum in de gevallen dat 5 mei op een zondag valt. Dat stopt in 1968, als de regering beslist de Bevrijding voortaan altijd op 5 mei te vieren.

Nationale viering

De organisatie van 5 mei wordt lange tijd door wisselende comités uitgevoerd, die er maar niet in slagen een nationale traditie zoals Dodenherdenking op te bouwen. Met de militaire herdenking in 1955 van de capitulatie in Wageningen komt hier verbetering in en in 1958 wordt besloten 5 mei voortaan eens in de vijf jaar nationaal te vieren.

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Mede dankzij de aanwezigheid van de koningin groeit de belangstelling vanaf 1980 zo dat 5 mei in 1982 tot algemeen erkende feestdag wordt uitgeroepen. Na mislukte pogingen jongeren te bereiken en vanwege een moeizame samenwerking met het Comité Nationale Herdenking richt de regering in 1987 het Nationaal Comité 4 en 5 mei op.

Bevrijdingsfestivals

Sinds 1988 heeft de invulling van 5 mei een betere samenhang met de herdenking op 4 mei. Met een ingetogen ochtendprogramma wordt een overgang gemaakt van herdenken naar vieren. De minister-president geeft sinds 1996 het startschot voor de bevrijdingsfestivals in de provincie waar het ochtendprogramma plaatsvindt.

5 mei concert

Sinds 1996 wordt 5 mei feestelijk afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Bij dit licht klassieke concert in aanwezigheid van het staatshoofd treden elk jaar een ander orkest en bekende Nederlandse artiesten op. Het is gratis toegankelijk voor publiek en wordt rechtstreeks door NOS op de televisie uitgezonden.

Bevrijdingsdefilé

Elk jaar op 5 mei vindt in Wageningen de herdenking van de capitulaties plaats. Onderdeel hiervan is een herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, de Herdenking Capitulaties 1945 op het 5 mei plein en aansluitend het Bevrijdingsdefilé met Fly-Past. Lees ook de column van Jan Slagter, waarin hij uitgebreid in gaat op 4 en 5 mei.

Vrije dag

Sinds 1990 is 5 mei een nationale feestdag die jaarlijks wordt gevierd, maar het is niet voor iedereen een vrije dag. Ondanks verschillende lobby’s dit wel voor elkaar te krijgen, is dat tot nu toe niet gelukt.

De vlag uit

Wanneer en op welke manier hangt u de vlag uit? U leest het in ons artikel erover.

Meer beelden van vroeger zien? Neem eens een kijkje in het online archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

(Bron: rijksoverheid.nl, 4en5mei.nl en bevrijdingsdefile.nl)

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. oosterwijck says:

    Bevrijdingsdag is een farce. Waarom bevrijding vieren in een wereld vol oorlog? Hoe kun je vrijheid vieren, als op hetzelfde moment, een kinderziekenhuis en een vluchtelingenkamp wordt gebombardeerd? Hoe kun je vrijheid vieren als je je eigen grenzen sluit voor vluchtelingen en moeders met baby’s in een plas water laat slapen? Waarom bevrijding vieren als Nederland in wapens handelt, die elders worden ingezet voor oorlog? Nederland werd bevrijd in 1945 en vrijwel meteen vertrokken onnozele jonge jongens naar Indie om daar het land te bezetten, oorlogsmisdaden en genocide te plegen. De meesten van die onnozelaars, waren daarna ernstig getraumatiseerd, door hetgeen ze daar verrichtte en dat werd volkomen genegeerd, na terugkomst. Vele levens van Indieganger gezinnen zijn levenslang getraumatiseerd. Hoe kunnen we bevrijding vieren als onze dienstplichtige Libanongangers, 30 jaar hebben moet knokken, voor erkenning van hun oorlogstrauma? Hoe kunnen we bevrijding vieren, als in Europa (Kroatie) een genocide plaatsvond, waar meer dan 8500 jonge mannen werden vermoord? Hoe kunnen we bevrijding vieren als een nieuwe oorlog in voorbereiding is? Mensen … denk even na, … voordat je feest gaat vieren. … Een demonstratie tegen geweld, op het Malieveld in Den Haag, is meer op zijn plaats.

  2. oosterwijck says:

    Hoe kunnen we Bevrijdingsdag vieren, als Nederland vol met concentratiekampen staat. Niet voor mensen, maar voor dieren. Behalve dan, de opvang voor vluchtelingen, die lijken verdomt veel op concentratiekampen. … Miljoenen: varkens, kalveren, kippen, konijnen en andere dieren, zitten opgesloten in concentratiekampen, totdat ze gedood worden. Niet met gas, maar met elektriciteit. Behalve ééndagskuikens, die worden gedood met gas, als ze geluk hebben, de meesten gaan levend in een gehaktmolen. Dat kost minder tijd en werk. Onze huisdieren, worden in onnatuurlijke omstandigheden opgesloten, totdat ze geslacht en opgegeten worden. Ook dieren zijn levende wezens met sociale eigenschappen, onderlinge contacten en gevoelig voor welzijn en welbevinden. Wanneer komt de mens tot het besef, dat ze dieren niet alleen moeten zien als goederen en/of levensmiddel? Wanneer krijgt de mens voldoende mededogen, zodat ze stoppen met dieren kwelling? … Pas als er een eind komt aan concentratiekampen, voor dieren, pas als ook dieren erkend worden, als levende wezens met gevoel, pas dan zal ik Bevrijdingsdag vieren.

Bekijk ook

Meer