bever

‘Probleembever’ moet het veld ruimen in Limburg

In Limburg richten bevers zoveel schade aan dat de hoogwaterveiligheid in het gedrang komt. Om dit gevaar in te dammen, heeft het Waterschap Limburg noodgedwongen moeten besluit enkele dieren te doden. 

Niet in de koude kleren

Volgens Har Frenken, bestuurder bij het Waterschap, gaat het om 2 tot 10 bevers die het veld hebben moeten ruimen in Limburg. Het om het leven brengen van de dieren is het Waterschap Limburg niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt Frenken tegen dagblad De Limburger: “Eerst hebben ze de bevers uitgezet, 15 jaar geleden. En dan moeten we ze nu laten doden, omdat ze plaatselijk veel schade en overlast veroorzaken. Dat valt moeilijk uit te leggen.”

Beverpopulatie

In de periode 2002-2004 zijn in Limburg 33 bevers uitgezet, die ervoor moeten zorgen dat de beverpopulatie opgeschroefd wordt. Op het moment van uitzetten zijn er namelijk nog maar 10 eenzame bevers in de hele provincie en dreigt het dier van het toneel te verdwijnen als er niet snel ingegrepen wordt.

Overlast

De 33 bevers die destijds zijn uitgezet hebben hun taak meer dan volbracht, want in Limburg wonen nu er nu zo’n 650. Samen veroorzaken zij, zoals Frenken al zegt, veel schade en overlast. Denk hierbij aan graven en knagen aan dijken, zodat deze de structuur van een gatenkaas hebben gekregen. Daardoor is een doorbraak van zo’n dijk bij hoogwater waarschijnlijker en is het niet ondenkbaar dat dorpen en stadjes onder water komen te staan.

Om ervoor te zorgen dat dergelijke situaties worden voorkomen, zijn er nu enkele dieren gedood in opdracht van het waterschap. Deze beslissing is gemaakt in samenspraak met natuurbeschermende instanties.

Drenthe en Groningen

Limburg is overigens niet de enige provincie waar ze last hebben van overijverige bevers. In Drenthe en Groningen graven zij ook in dijken, met alle mogelijke gevolgen van dien. Daar zijn er echter nog geen dieren gedood om de overlast terug te dringen.

(Bron: Algemeen Dagblad, De Limburger, RTV Oost)

Geef een antwoord