volle maan

Hoeveel invloed heeft volle maan op ons?

Aan de (volle) maan worden verschillende invloeden toegeschreven. Van slechter slapen tot het opwekken van de bevalling bij vrouwen. Of deze zaken ook echt door de maan worden veroorzaakt verschilt aan wie je het vraagt. Wetenschappers zijn sceptisch, maar in de astrologie is het een vaststaand feit.

Eb en vloed

Elke 29,5 dagen verschijnt er een volle maan en tussen volle en nieuwe maan zitten 14,8 dagen. De zwaartekracht van de maan is verantwoordelijk voor eb en vloed op aarde en de hoogte van de getijden volgt ook de cyclus van volle en nieuwe maan. In de zeevaart en tuinwereld wordt rekening gehouden met de verschillende fases van de maan. Zo is volle maan bijvoorbeeld een geliefd moment om zaden te zaaien. Als de maan invloed heeft op zoiets groots als de oceaan, heeft die dan ook geen invloed op ons mensen? Ons lichaam bestaat immers ook voor het grootste gedeelte uit water.

Slecht slapen

Vraag een groepje mensen rondom volle maan of zij slechter slapen dan normaal en verschillende mensen zullen dit beamen. Maar dit hoeft niet meteen met de energie van de maan samen te hangen. Dit kan ook komen doordat het eenvoudigweg lichter is tijdens volle maan. Toch ondervinden mensen het effect ook terwijl zij bijvoorbeeld verduisterende gordijnen hebben. Bovendien worden we tegenwoordig sowieso al meer aan licht blootgesteld, vanwege tv’s en andere schermen die tot vlak voor het slapen gaan aan staan. Daarom wordt ook wel gedacht dat het met magnetische velden te maken heeft, zoals ook bepaalde diersoorten daar gevoelig voor zijn.

Invloed op de slaap

Naar de invloed van de maan op onze slaap zijn verschillende studies gedaan. Uit zo’n onderzoek uit 2013 is gebleken dat het de deelnemers rond volle maan gemiddeld 5 minuten langer kost om in slaap te vallen. Daarnaast is over het algemeen 20 minuten korter geslapen, vergeleken met de rest van de maand. Uit hersenscans is daarnaast gebleken dat men tijdens de slaapcyclus 30 procent minder tijd in diepe slaap doorgebracht heeft dan normaal. De deelnemers zijn tijdens het onderzoek niet blootgesteld aan extra maanlicht. Een tweede studie heeft echter niet dezelfde resultaten aangetoond. Tegenover Nu.nl geeft Martin Dresler van de Radboud Universiteit aan dat er geen aantoonbaar verband is tussen de maancyclus en de kwaliteit van slaap. Samen met collega’s van het Max Planck Institute of Psychiatry in München heeft hij dit in 2014 onderzocht. Daarbij zijn slaapgegevens bekeken uit vele gepubliceerde en ongepubliceerde onderzoeken. Dresler spreekt van ‘publicatiebias’. Sommige studies zijn bewust of onbewust nooit gepubliceerd, juist omdat ze geen verband aangetoond hebben. Zo ontstaat het idee dat de maan wél invloed heeft op slaap, aldus Dresler.

Zaaien en bevallingen

In het geval van gunstige omstandigheden van zaaien bij vol maanlicht geeft sterrendeskundige Peter Barthel aan dat het simpelweg meer licht geeft aan ontkiemend zaad, waardoor het sneller groeit. Statistieken laten daarnaast volgens hem zien dat er echt niet meer vrouwen bevallen als de maan vol is. Volgens hem is de aanname te verklaren met het feit dat de maan wel een week lang vol lijkt. “Als een vroedvrouw een baby ter wereld heeft gebracht en naar haar auto loopt, denkt ze bij zo’n bijna of helemaal volle maan: kijk, weer zo’n ‘maangeboorte’! Bij een halve maan of geen maan denkt ze niks,” aldus Barthel.

Criminaliteit

Wat toch wel opvallend is, is dat er tijdens volle maan over het algemeen meer criminele activiteiten plaatsvinden buitenshuis. Het is tot dusverre echter nog niet aangetoond of dit met de invloed van de volle maan op ons gedrag te maken heeft of dat het komt doordat er meer licht buiten is tijdens volle maan.

Menstruatiecyclus

Ook de vrouwelijke menstruatiecyclus blijft voorlopig een mysterie. “Die is bijna net zo lang als de maancyclus en dat is nooit goed onderzocht. Het is een curiositeit. Wij snappen dat niet,” geeft sterrenkundige Barthel toe.

Heeft u het gevoel dat de volle maan invloed op u heeft?

(Bron: Nu.nl, Margriet, psychologies.be)

Geef een reactie