water

Gif in weilanden stuwt de prijs van water omhoog

Huishoudens in Oost-Nederland kunnen een verhoging van de waterrekening verwachten. Omdat de agrarische sector het giftige bestrijdingsmiddel Roundup blijft gebruiken zijn weilanden vervuild wat consequenties heeft voor het grondwater. Voor de reiniging van het water is waterbedrijf Vitens jaarlijks 15 miljoen euro kwijt. 

Zeer effectief

Roundup wordt gebruikt om onkruid te verdelgen. Het middel zorgt dat de wortels van het onkruid afsterven en is zeer effectief. Voor de boeren een uitkomst, want anders gebeurt dit machinaal. Maar na een periode van veel regen is het land nat en kunnen de machines het land beschadigen. Het inzaaien van gewassen moet snel gebeuren, en daarom gaat de voorkeur uit naar Roundup. Maar het middel kent ook een keerzijde. Volgens natuurbeschermers verdwijnt niet alleen het onkruid, alle levende organismen in de boden zijn niet bestand tegen het middel en gaan dood.

Consument krijgt de rekening

Om zeker te weten dat het water vrij van Roundup is, is Vitens jaarlijks 15 miljoen euro extra kwijt om het te zuiveren. De consument hoeft zich dus geen zorgen te maken over de gezondheid. Maar die kosten moet het waterbedrijf wel doorberekenen, en die rekening komt bij de consument te liggen. Hoeveel hoger de rekening wordt is nog niet bekend. Vitens wil vooral inzetten op het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen tegengaan. “Het gebruik van bepaalde stoffen moet verboden worden. Gemeenten moeten die beter in de gaten houden en handhaven als er toch schadelijke stoffen worden gebruik’, aldus Caroline van der Veeken, woordvoerder van Vitens. In 2017 is er al sprake geweest om Roundup in de EU te verbieden. Dit voorstel komt er niet door, omdat er wetenschappelijk niet kan worden aangetoond dat het schadelijk is.

Oneens

LTO Noord, afdeling Salland, geeft aan dat er voor de gebieden waar drinkwater wordt gewonnen al strengere regels gelden voor het gebruik van gewassenbeschermingsmiddelen. Zij twijfelen aan de argumenten van Vitens. Organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben laten weten af te willen van pachters die Roundup gebruiken.

Rectificatie

In navolging op het bovenstaande nieuws heeft Vitens nog een reactie naar buiten gebracht. Hierin geven zij aan dat er jaarlijks veel geld investeren in grondwaterzuivering. Met deze zuivering wordt water dusdanig gefilterd dat het drinkwater aan de norm voldoet. Het klopt niet dat Vitens jaarlijks 15 miljoen extra zuiveringskosten maakt om het midde Roudup uit het grondwater te zuiveren. De kosten worden voor de klant worden dus ook niet verhoogd. Lees de volledige rectificatie op de website van Vitens.

(Bron: AD)

Geef een reactie