De bronsttijd voor herten is aangebroken.

De bronsttijd voor reeën, edelherten en damherten is begonnen

De bronsttijd, de paartijd, van de 3 meest voorkomende herten en hertachtigen in Nederland is weer gestart. Maar er zit wel verschil in periode tussen de ree, het edelhert en damhert. En hoe kunt u ze uit elkaar houden? We zetten verschillende leuke weetjes op een rij.

De verschillende herten uit elkaar houden

Reeën, edelherten en damherten zien er allemaal anders uit, maar toch hebben ze ook veel overeenkomsten. Het kan daarom lastig zijn om ze uit elkaar te houden, helemaal de vrouwtjes. De mannen hebben andere geweien, waardoor ze makkelijk(er) te herkennen zijn.

Dit zijn de rest van de verschillen

Paartijd voor reeën

De bronsttijd voor reeën vindt als eerste plaats. In de maanden juli en augustus zoeken de mannetjes (reebokken) en vrouwtjes (reegeiten) elkaar op om zich voort te planten. Het bijzondere aan deze dieren is, dat de paartijd en bevruchting in de zomermaanden gebeurt, maar de embryo ontwikkelt zich pas vanaf december. Zo wordt het jong pas in mei geboren, wanneer er weer voldoende voedsel is.

Ook zorgt de verlate zwangerschap ervoor dat het vrouwtje goed de winter door komt. De bronsttijd kost een hoop energie voor de dieren. In de zomer is er genoeg voedsel, dus kan ze weer op krachten komen en de winter goed door. Dit wordt ook wel kiemrust genoemd.

Reeën, een mannetje en een vrouwtje.

Bronsttijd voor edelherten

Als de reeën klaar zijn met hun paartijd, start de bronst voor edelherten. In de maanden september en oktober klinkt het geburl weer over de vlaktes. Door te burlen, roepen de mannetjes naar een vrouwtje. Het hoogtepunt hiervan is in de 2e helft van september.

bronst
Lees ook: De bronst van edelherten is weer begonnen, dit is het en hier kunt u het (veilig) bekijken

De vrouwelijke reeën hebben een bijzondere uitgestelde zwangerschap, maar vrouwelijke edelherten (hindes) kunnen zelf bepalen welk geslacht hun jong krijgt. De keuze wordt mede bepaald door de positie van de hinde in de groep. Een dominante vrouw kiest vaker voor een zoon, want die kan voor veel nakomelingen zorgen. Mannetjes kunnen namelijk meerdere hindes bevruchten. Een hinde met een minder dominante positie kiest vaker voor een dochter. Die vinden altijd wel iemand om mee te paren, maar zullen voor minder nageslacht zorgen.

Een burlend edelhert tijdens de bronsttijd.

Als laatste volgt de bronsttijd voor damherten

Damherten sluiten vervolgens het rijtje af met hun bronsttijd. Zij paren vanaf half oktober tot begin november. Ook deze hertensoort burlt tijdens deze periode, maar het geluid is minder imposant dan bij het edelhert. Pas tijdens de schemering in de namiddag worden de damherten actief.

Een burlend damhert, tijdens de bronst.

(Bron: Staatsbosbeheer, archief. Foto’s: Shutterstock)

Geef een reactie