Zacht voedsel

Zacht voedsel heeft ons gebit veranderd en daarmee onze taal

Het voedsel van onze verre voorouders is totaal anders dan wat wij tegenwoordig eten. Door de tijd heen is wat we eten steeds zachter geworden. Dat is van grote invloed op ons gebit geweest en dat heeft weer gevolgen gehad voor onze taal. De klanken ‘f’en ‘v’ hebben we er grotendeels aan te danken…

Overbeet

In vroeger tijden wordt er nog veel rauw vlees gegeten en ook harde plantendelen maken onderdeel uit van het dieet. Hierdoor slijt het gebit veel meer dan nu en komen de tanden onder en boven dichter bij elkaar te staan. De lichte overbeet, die mensen vaak van nature hebben, wordt daarmee teniet gedaan. Door de tijd heen zijn we echter steeds meer bewerkt en gekookt voedsel gaan eten en veel zachte zuivelproducten als yoghurt en kaas. De tanden slijten daardoor veel minder en dat zorgt ervoor dat we tegenwoordig een grotere overbeet hebben.

‘V’ en ‘f’-klanken

De andere stand van de kaak zorgt ervoor dat we de klanken ‘v’ en ‘f’ nu beter kunnen uitspreken. Voor het uitspreken van deze klanken is het namelijk nodig dat de onderlip zich naar de bovenste tanden beweegt en dat gaat veel gemakkelijker als er sprake is van een overbeet. Eerder is aangenomen dat de mens de klanken altijd al gesproken heeft, maar taalkundigen van de Universiteit van Zürich spreken dat nu tegen. Om het te bewijzen hebben ze onder andere een computersimulatie gemaakt van de anatomie en spieren van de mond.

Zacht voedsel

Jager-verzamelaarsculturen

Als wordt gekeken naar schedels van duizenden jaren geleden, dan is daarbij duidelijk meer gebitsslijtage te zien. Een extra bewijs van de stelling is dat bij culturen waar ook nu nog grotendeels hard voedsel genuttigd wordt nog steeds meer gebitsslijtage te zien is. Het gebruik van ‘v’ en ‘f’-klanken is bij deze culturen opvallend veel minder. Als voorbeeld geven de onderzoekers talen van jager-verzamelaarsculturen zoals bijvoorbeeld de Aboriginal-talen van Australië. Slechts in 2 van de 343 Aboriginal-talen worden er ‘v’ en ‘f’-klanken gebruikt.

(Bron: NRC, Nu.nl)

Geef een antwoord

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Kan iemand mij uitleggen waawrw het spwrwaakgebrek door vewrwoorzaakt wowrwdt, dat door middelbawrwe (VWO) scholiewrwen gebezigd wowrwdt evenals door doowrw sommig politici? … Ik doel daarbij op het spraakgebrek, waarbij de letter R wordt ingepakt door een letter W, zoals ik in de bovenstaande tekst geprobeerd heb weer te geven.

      Valkenbos says:

      Haha, de Gooise “R”, die soms heel erg nadrukkelijk, bijna aanstellerig, wordt uitgesproken. Dat komt vast doordat ze allemaal standaard een beugel hebben gehad en daarom eenzelfde mond-/kaakstand hebben ontwikkeld. Komen er weer nieuwe klanken bij 🙂