Duur 02:52
Gepubliceerd op 12 maart 2018

Vasten tot Pasen, waarom gebeurt dat?

Op 12 maart 2018 zijn de christenen die vasten precies op de helft. Voorheen zijn er veel mensen die meedoen aan de zogenoemde veertigdagentijd, maar inmiddels betreft het slechts een klein deel van de bevolking. Wij kunnen ons daarom voorstellen dat u bent vergeten waarom het vasten voor christenen een ritueel is, dus duiken wij de geschiedenisboeken in.

Carnaval

Het grootste volksfeest van Nederland? Veel inwoners van de zuidelijke en oostelijke provincies hoeven niet lang na te denken over het antwoord: carnaval, natuurlijk! Tijdens carnaval wordt er uitbundig gefeest, maar hier komt op Aswoensdag een einde aan.

Aswoensdag

Aswoensdag is het begin van de zogenoemde veertigdagentijd, een periode die wordt gezien als voorbereiding op het paasfeest en waar vasten en inkeer voorop staan. Op die dag ontvangen de gelovigen het askruisje, waarna het vasten kan beginnen. Vermoedelijk wordt Aswoensdag al vanaf de 7e eeuw gezien als het begin van de veertig dagen vasten. Anno 2018 is dit nog steeds het geval, al is er wel veel veranderd in de tussenliggende tijd. Zo heeft de katholieke kerk bepaald dat er tussen Aswoensdag en Pasen niet per se alle dagen gevast hoeft te worden. In plaats daarvan heeft zij Aswoensdag en Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, aangewezen als officiële vastdagen en is de periode daar tussenin vooral bedoeld om stil te staan bij de eigen levensstijl. Veel christenen kiezen er in deze tijd dan ook voor om sober te leven.

Ook is er tijdens de veertigdagentijd meer aandacht voor de minderbedeelden op deze wereld en wordt er jaarlijks een een geldinzamelingsactie gehouden om bijvoorbeeld hiv-patiënten in Afrika te helpen.

Protestanten vasten ook

Vasten is van oudsher een katholiek gebruik, maar de laatste jaren wint het aan populariteit onder protestanten. “De afgelopen twintig jaar is er meer ruimte gekomen voor de vraag hoe de gelovigen bewuster kunnen leven in de periode naar Pasen”, zegt een woordvoerder van de Protestante Kerk Nederland tegen Trouw in 2013. Dit is mede te danken aan de ontzuiling, waardoor protestanten nu ook kijken naar tradities van andere kerken. In de gebieden die tot de biblebelt behoren, is dit echter niet het geval en wordt er waarschijnlijk ook niet zo snel gevast door een protestant.

Hallo Nederland

Hallo Nederland portretteert op 12 maart 2018 een protestants echtpaar dat meedoet aan de vastenperiode. U ziet Hallo Nederland om 18.30 uur op NPO 2.

(Bron: Trouw, Reformatorisch Dagblad, Bisdom Roermond, redactie Hallo Nederland, EO)

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer