Een nieuw Onze Vader

De Rooms-Katholieke kerk voert op 27 november 2016, tijdens de eerste zondag van de Advent, een nieuwe vertaling in van het Onze Vader. Zowel Nederlandse als Vlaamse kerken voeren de nieuwe versie van het gebed in, zo meldde de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Verschillende versies

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Nederlandse en de Belgische woordkeuze liepen echter uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

Dezelfde tekst

Jarenlang leek het onmogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie gemaakt. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend. Bisschop Jan Liesen: “Het is niet gemakkelijk voor sommige gelovigen om van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Maar het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen bidden.”

Een nieuw gebed

De verschillen tussen de oude Nederlandse en de nieuwe versie zijn niet zo groot. Vooral in het tweede deel zijn enkele aanpassingen gedaan. Hieronder volgt de nieuwe, aangepaste vertaling van het Gebed des Heren:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”
Amen

Geef een reactie