MijnOverheid

Digitip: persoonlijke gegevens op MijnOverheid

Steeds meer overheidszaken zijn online te regelen. Maar ook alle informatie die bij de overheid bekend is over u, is te raadplegen. Overzichtelijk via het onderdeel ‘Persoonlijke gegevens’ op Mijn Overheid.

MijnOverheid en Berichtenbox

Op de website Mijn.overheid.nl staat in een beveiligde omgeving hoe u geregistreerd bent bij de overheid. Onderdeel van MijnOverheid is de Berichtenbox. Hierin ontvangt u digitale post van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Persoonlijke gegevens

Op MijnOverheid vindt u ook een pagina getiteld ‘Persoonlijke gegevens’ waar u in de woorden van de site ‘kunt zien welke gegevens van u zijn geregistreerd bij de verschillende overheidsorganisaties’. Dat verduidelijkt niet veel, vandaar dat we u in dit artikel laten zien wat er allemaal op die pagina is te vinden. De pagina is namelijk een heel handig vertrekpunt voor allerlei overheidszaken waarvan u niet vermoedt dat u ze er kunt vinden. Bovendien is het leuk om er een kijkje te nemen. Zo zijn al uw oude woonadressen geregistreerd. Kunt u zien waar u als kind precies hebt gewoond.

 • Surf naar MijnOverheid
 • Klik op Inloggen en log in zoals u dat gewend bent.
 • Klik in de oranje balk op Persoonlijke gegevens.

De pagina die verschijnt is opgedeeld in een aantal onderdelen die we hieronder toelichten.

Basis persoonsgegevens

Dit onderdeel bevat 2 ingangen:

 • Basisregistratie Personen

Hier vindt u de gegevens zoals u ingeschreven staat bij uw gemeente. Uw voornamen, achternaam, burgerservicenummer, geboortedatum, geboorteplaats en de adressen waarop u hebt gewoond. Klik op Basisregistratie Personen om de gegevens te zien. Naast de genoemde gegevens vindt u via Familie, informatie over uw ouders en eventuele kinderen. En via Paspoort en ID-kaart ziet u de gegevens van uw huidige identiteitsbewijzen.

 • Verhuizing doorgeven

Klik hierop om heel eenvoudig uw verhuizing door te geven.

Financieel

Dit onderdeel bevat 5 ingangen:

 • Mijn toeslagen
  Recht op zorg- en huurtoeslag of een andere toeslag? Via deze optie komt u uit op de toeslagenpagina van de Belastingdienst. Daar kunt u uw gegevens wijzigen of een toeslag aanvragen.
 •  Mijn Belastingdienst
  Deze link brengt u naar uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. Alle belastingzaken kunt u daar afhandelen.
 • Mijn geregistreerd inkomen
  De Belastingdienst registreert uw inkomen. Via de link ziet u een overzicht van uw inkomen.
 • LBIO
  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) incasseert kinder- en partneralimentatie. Hier heeft u inzage in uw zaakgegevens.
 • Mijn SVB
  De link naar uw persoonlijke pagina bij de Sociale Verzekeringsbank met de gegevens over uw AOW en indien van toepassing uw Anw.

  Werk en loopbaan

  Dit onderdeel bevat 3 ingangen:

 • Mijnpensioenoverzicht.nl
  De link naar het overzicht van uw pensioeninformatie, inclusief uw AOW.
 • MijnUWV
  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De instantie zorgt voor uitvoering van de werknemersverzekeringen (waaronder WW, WAO, en Ziektewet). Voor gepensioneerden is deze ingang niet relevant.
 • Digitaal Klantdossier
  Geeft een overzicht van gegevens zoals vastgelegd door UWV en gemeenten. Voor gepensioneerden niet relevant.

  Zorg en gezondheid

  Dit onderdeel bevat 2 ingangen:

 • Donorregister
  Stelt u na overlijden wel of niet uw organen beschikbaar voor transplantatie? Leg het vast via deze link.
 • Mijn PGB
  Recht op een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan brengt deze link u naar uw eigen pagina waar de zaken over het PGB online regelt.

  Wonen

  Dit onderdeel bevat 2 ingangen voor huizenbezitters:

 • Kadaster
  Wie een huis bezit kan hier de bij het kadaster geregistreerde gegevens inzien.
 • WOZ
  Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde vast. U kunt hier inzien wat de WOZ-waarde van uw eigen huis is.

  Vervoer

  Autobezitters vinden hier een overzicht van de bij de RDW bekende gegevens omtrent hun voertuig(en).

  Onderwijs

  Dit onderdeel is relevant voor studenten.

  Klaar?

  Alle gegevens bekeken? Klik dan op Uitloggen om uit te loggen bij MijnOverheid.nl.

(Bron: SeniorWeb)

Let op: gezien de voortdurende veranderingen in de digitale wereld kan de informatie in bovenstaande Digitip met de tijd verouderd zijn. 

Geef een antwoord