Excel

Digitip: Excel-tabel kopiëren naar Word

Soms is het handig om een tabel te maken in Excel en daarna in te voegen in een Word-bestand. Bijvoorbeeld als er berekeningen in de tabel moeten worden uitgevoerd. Het kopiëren van een tabel vanuit Excel is zo gedaan. Tijdens het invoegen in Word heeft u verschillende keuzemogelijkheden.

Als u de opgemaakte tabel op de normale manier kopieert, dan kunt u (of iemand anders) de gegevens later nog bewerken. Als u de tabel omzet naar een afbeelding, is deze daarna niet meer te bewerken. Deze tip is gemaakt in Excel 2016 en Word 2016. In eerdere versies van Excel en Word is de werkwijze vergelijkbaar.

Tabel kopiëren in Excel:

 • Selecteer uw tabel met de muis.
 • Klik, indien nodig, op het tabblad Start.
 • Klik in de groep ‘Klembord’ op Kopiëren.

Als tabel plakken in Word:

 • Plaats de muisaanwijzer op de gewenste plaats in uw document.
 • Klik, indien nodig, op het tabblad Start.
 • Klik in de groep ‘Klembord’ op het zwarte driehoekje onder de optie ‘Plakken’.
 • Er opent een venstertje met ongeveer 6 verschillende opties (plaatjes). Als u uw muis over de plaatjes beweegt, ziet u in het document direct welk resultaat dit oplevert. Klik op Opmaak van bron behouden om de tabel op de normale manier te plakken. Dit is meestal het eerste plaatje van links.

Als afbeelding plakken in Word:

 • Plaats de muisaanwijzer op de gewenste plaats in uw document.
 • Klik, indien nodig, op het tabblad Start.
 • Klik in de groep ‘Klembord’ op het zwarte driehoekje onder de optie ‘Plakken’.
 • Er opent een venstertje met ongeveer 6 verschillende opties (plaatjes). Als u uw muis over de plaatjes beweegt, ziet u in het document direct welk resultaat dit oplevert. Klik op Afbeelding om de tabel als afbeelding in te voegen. Dit is meestal het vijfde plaatje van links.

(Bron: SeniorWeb)

Let op: gezien de voortdurende veranderingen in de digitale wereld kan de informatie in bovenstaande Digitip met de tijd verouderd zijn. 

Geef een reactie