Tip 6: mesten moet

Belangrijk is dat er deze maand weer gemest wordt. De planten moeten nog vier maanden groeien en daar is veel energie voor nodig. Sommige vaste planten kunnen wel een hoogte bereiken van anderhalve tot tweeëneenhalve meter! Gebruik alleen organische mest en nooit kunstmest; kunstmest is wel goedkoop, maar slecht voor de planten en veroorzaakt op lange termijn allerlei ziektes. Ook het gazon vraagt weer de nodige aandacht als er een periode van droogte en warmte aankomt. Om dit te doorstaan moet het gazon in goede conditie zijn. Voor een groot grasveld kan men incidenteel kunstmest gebruiken om de kosten laag te houden. Maar ook hier is organische mest beter op zijn plaats. Denk ook aan de bomen en hagen, die hebben ook mest nodig!

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 25 2015

Geef een reactie