Kwaliteit monteurs installatiebedrijven ter discussie

Brancheorganisatie UNETO-VNI vindt dat de overheid scherper moet zijn op de kwaliteit van cv- en elektromonteurs. Deze uitspraak volgt op een artikel in de Telegraaf waar 4 inspecteurs hun zorg uiten over de kwaliteit van elektrotechnische en cv-installaties. Ze zeggen levensgevaarlijke situaties te zien.

Vestigingswet

In 2006 is de Vestigingswet afgeschaft. Installatiebedrijven hoeven daardoor niet meer aan wettelijke eisen te voldoen. Destijds heeft UNETO-VNI de overheid gewezen op de veiligheidsrisico’s die dit beleid met zich meebrengt. De installatiebranche heeft vervolgens een erkenningsregeling opgezet. Maar deze regeling is niet bij wet geregeld.

Risico’s

Slecht onderhoud of het niet goed afstellen van cv-ketels en elektronische installaties brengt de nodige risico’s met zich mee. Bij een verkeerd geïnstalleerde, kapotte of slecht werkende kachel, geiser, cv- of combiketel is de kans op koolmonoxidevergiftiging groot. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft afgelopen najaar de aanbeveling gedaan om voor cv-installaties met één, uniforme, wettelijke erkenningsregeling te komen. UNETO-VNI onderschrijft dit initiatief en heeft hiervoor voorstellen gedaan.

APK

Een verplichte APK-inspectie en opleverkeuring van installaties in woningen kan volgens UNETO-VNI ongelukken voorkomen. Zij hebben de overheid gevraagd om ook deze maatregelen over  te nemen. In omringende landen bestaan deze maatregelen al. Daar stellen overheden wel wettelijke eisen aan installatiebedrijven en is er toezicht op de vakbekwaamheid van installateurs.

(Bron: ANP, UNETO-VNI)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Altijd al, werden technische beroepen ondergewaardeerd en onderbetaald. Bedrijven werkten met leerling monteurs, die het vak leerden via het leerlingenstelsel. Dit systeem leek aan de buitenkant, te zijn gericht op de technische vaardigheden van de monteur te bevorderen, maar in werkelijkheid was het een systeem, om jonge mannen voor een habbekrats te laten werken. Zodra een monteur volleerd was, en volledig moest worden betaald, werd hij ontslagen en kwam nergens meer aan de bak. Zijn plaats werd ingenomen door een andere leerling, die voor leergeld in dienst werd genomen. Het leerlingenstelsel is daardoor een soort arbeidskrachtenvoorziening, voor laagbetaalden krachten, die het ontbreekt aan technische vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel. Na een halve eeuw van dit misbruik, zijn er nog maar weinig jonge mannen geinteresseerd in een technisch beroep. Een volleerd monteur, krijgt iets meer als het minimum loon, waarmee hij geen gezin kan onderhouden en is veroordeeld tot bijklussen. De laatste jaren, zie ik wel eens, in TV programma’s, de nieuwe lichting leerling monteurs van het leerlingenstelsel voorbij komen. Meestal zijn het psychische probleemgevallen met een strafblad en/of een (drugs)problematiek. Is het dan gek, dat de kwaliteit van installatiebedrijven ter discussie staat? Ik heb ooit mijn verwarmingsketel laten repareren: Nadat de eerste monteur hem uit elkaar had gehaald, wist hij het niet meer en kwam de tweede monteur, die een onderdeel verving. Reparatiekosten fl350 (€160). Daarna was de klacht niet over. Ik kreeg het advies de ketel te vervangen. Het vervangen onderdeel heb ik ter beoordeling aan een instructeur van het leerlingenstelsel overhandigd, die tot het oordeel kwam, dat er niets aan mankeerde. Die instructeur heeft gratis de ketel gerepareerd (een relais vervangen fl6).