Wanbetalersregling werkt niet

Wie bij een zorgverzekeraar grote betalingsachterstanden en een wanbetalersregeling heeft, wordt vaak aan zijn lot overgelaten. Dat staat in het onderzoek Zorgen voor de toekomst, van de Nationale ombudsman dat dinsdag 27 september 2016 is gepresenteerd.

Wanbetalersregeling

Wie zijn verplichte zorgpremie niet meer kan betalen, kan in een wanbetalersregeling terechtkomen. De zorgverzekeraar vraagt dit aan bij het Zorginstituut Nederland. Die neemt de inning over, vermeerderd met een opslag. Deze regeling is bedoeld om mensen die niet willen betalen af te schrikken. Helaas worden met deze regeling vooral mensen getroffen die de premie niet kunnen betalen. “Na schulden bij de Belastingdienst komen betalingsachterstanden van de zorgpremie en andere zorgkosten het meest voor bij mensen die vragen om schuldhulpverlening”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen. Ongeveer 300.000 mensen hebben te maken met de wanbetalersregeling.

Van het kastje naar de muur

Wie als wanbetaler te boek staat bij een zorgverzekeraar kan niet rekenen op hulp. Mensen met grote betalingsachterstanden worden op een onvriendelijke manier behandeld en van het kastje naar de muur gestuurd. Zorgverzekeraars gaan soms zo ver dat zij na jaren -en zonder aankondiging- plotseling geld innen. Volgens het rapport van de Nationale Ombudsman wordt de wanbetalersregeling slecht uitgevoerd.

Premie 2017 valt hoger uit

In tegenstelling tot eerder voorspellingen, maakt zorgverzekeraar DSW dinsdag 27 september als eerste de premie voor 2017 bekend. Deze valt veel hoger uit dat verwacht. Wanneer andere zorgverzekeraars dit voorbeeld volgen, dan is de kans groot dat veel meer Nederlanders in financiële problemen komen en in de wanbetalersregeling terecht komen.

Taak over naar het CAK

Zorginstituut Nederland, die met de uitvoering van de wanbetalersregeling is belast, erkent dat er problemen zijn. Per januari 2017 draagt zij de taak over aan een andere publieke dienstverlener, het CAK. Die heeft aan de ombudsman toegezegd serieus met de aanbevelingen in het rapport aan de slag te gaan.

(Bron: ANP/Nationale Ombudsman)

Geef een antwoord

Reactie

  1. Hanneman says:

    Wat een vreselijk woord toch. Wanbetaler. Roept een beetje het beeld op van de onwelwillende, op de bank hangende en waarschijnlijk ook drinkende werkonwillige grote mond over de weigering om een “tegenprestatie” te willen leveren voor de bijstandsuitkering. Terwijl het aannemelijker is dat er achter die term iemand schuilgaat die altijd alles keurig heeft geregeld, hárd heeft gewerkt of nog steeds werkt maar door de “veranderende samenleving” van de weg is geraakt of in de klei vastzit. En met het economisch en politieke klimaat van dit moment kan je dat zomaar, huppekéé, overkomen. Waren er dan nog mogelijkheden om je uit de problemen te kunnen vechten dan zou een herstel van je bestaan misschien nog mogelijk zijn maar zoals wij allen weten is ons stelsel van noodbruggen en vangnetten door de VVD politiek naar de ratsmodéé geholpen. Ingekorte en verlaagde uitkeringen, onbetaalbare rechtsgang voor de gewone man of vrouw, verhoging van de financiele plichten en zo is nog wel even door te gaan. Het is dus niet alleen de paar euro premieverhoging die velen de das om doen. Het is de verhandeling van een écht groot goed. Het is de veroordeling van de patient. Te wijten aan het ongenadige en harteloze ontwrichtingsbeleid wat in de troonrede als een succesverhaal wordt uitgedrukt maar in de praktijk héél veel mensen dagelijks treft en een buitengewoon slecht perspectief biedt voor de toekomst. Ook voor de mensen die nu nog wél onder gezegende omstandigheden door het leven gaan. Want het zal je maar gebeuren dat je door verlies van baan in de bijstand komt, waardoor je bestaan in alle voegen aan het schudden raakt, je uiteindelijk alleen nog maar gesloten deuren of stilvallende telefoons kent en dan de eerste deurwaarder op visite krijgt. Tegenwoordig zou je bijna zeggen dat alles wat er mis kán gaan ook mis zál gaan. Ziedaar mijn visie op dit kabinet. Heil aan de overlevers en hun vrienden. Voor strakjes; Stem in vredesnaam juist!