stem

Waarom klinkt uw eigen stem anders als u hem zelf hoort?

Heeft u ook weleens uw eigen stem teruggeluisterd en gedacht: ‘ben ik dat?’ U bent niet de enige. Veel mensen ervaren hun eigen stem heel anders dan hoe deze in werkelijkheid klinkt. Hoe komt dit?

Schedel als klankkast

Het menselijk gehoorsysteem is zeer vernuftig. Wie praat, hoort de eigen stem niet alleen via het oor, maar ook intern. Deniz Baskent, hoogleraar auditieve perceptie van het Universitair Medisch Centrum Groningen legt het uit in een interview met de Volkskrant: “De geluidstrilling die je stem produceert, bereikt via de lucht van buitenaf het trommelvlies in het oor. Maar als je praat, gaat je stemgeluid ook direct via je nek en je schedel naar het oor.” Dat we onze eigen stem ook intern horen, geeft warmte aan de stem, want de beenderen van de schedel verzachten het geluid als het ware.

Zonder filter

Wie de eigen stem op een opname hoort, mist het interne gedeelte en dus ook de extra warmte van de stem. We horen alleen de geluidsgolven die via de lucht direct het oor binnenkomen, waardoor de stem anders kan klinken. Vaak houdt ‘anders’ in dat de stem scheller klinkt, iets wat niet iedereen even mooi vindt. Sterker nog: er zijn behoorlijk veel mensen die de eigen stem betitelen als lelijk. Onderzoek van de Amerikaanse Albright Universiteit uit 2013 wijst uit dat het lelijk vinden van de eigen stem meestal alleen gebeurt als mensen ook echt door hebben dat het om hun eigen stem gaat. Als zij dezelfde stem horen en niet weten dat het om die van henzelf gaat, zijn zij er doorgaans positiever over.

Vervormde stem

Mensen met een hoortoestel horen hun eigen stem overigens ook anders. Dat komt door het microfoontje aan het toestel dat de eigen stem opneemt. Dit microfoontje zorgt er niet alleen voor dat mensen hun eigen stem kunnen horen, maar vervormt deze ook. Ook telefoons en beeldbelapps zoals Skype vervormen stemmen behoorlijk.

(Bron: Doof.nl, de Volkskrant, Margriet. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord