zorgkosten

Regie zorgkosten weer in handen van kabinet

Zelf de regie weer in handen over de zorgkosten, dat is wat het kabinet wil. Nu ligt die verantwoordelijkheid in handen van het Zorginstituut. Aanleiding is de verplichte miljardeninvestering in de verpleeghuizen die het kabinet geheel onverwacht in 2017 krijgt gepresenteerd. Deze extra investering zet de betaalbaarheid van het zorgstelsel behoorlijk onder druk. Door de regie weer in handen te nemen hoopt het kabinet dat de collectieve zorg betaalbaar blijft.

Kwaliteitsstandaarden

Sinds 2014 bepaalt het Zorginstituut wat nodig is om de kwaliteit van de collectieve zorg in Nederland te verbeteren. Dit doen zij in samenwerking met zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. Samen stellen zijn kwaliteitsstandaarden op. Voor het aanstellen van het Zorginstituut is destijds gekozen om de politiek geen invloed te laten hebben op ‘de vrijheid van medisch handelen op grond van wetenschappelijke of vakinhoudelijke gronden’. Om de kosten enigszins in de gaten te houden zijn de zorgverzekeraars aan de groep toegevoegd.

Financiële tegenstem

Maar deze kwaliteitsstandaarden leiden in 2017 tot een onverwachte kostenpost voor de verpleeghuizen in Nederland. Het Zorginstituut stelt dusdanige kwaliteitsrichtlijnen op waardoor het kabinet tot 2021 maar liefst 2,1 miljard euro extra voor de verpleeghuizen moet uittrekken. Opmerkelijk is dat bij het vaststellen van deze kwaliteitsrichtlijnen de verzekeraars niet zijn gekend. Zij zijn niet betrokken bij verpleeghuiszorg. Die wordt volledig door de overheid betaald. Door de huidige wetgeving is het nu dus mogelijk dat bij het vaststellen van de kwaliteitsrichtlijnen voor de langdurige zorg, er geen financiële tegenstem nodig is. Terwijl de overheid deze zorg financiert.

Zeggenschap

Hier willen ministers Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid en Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg verandering in aanbrengen. Dat blijkt uit een conceptwetsvoorstel. Het kabinet wil de regie terugnemen over de zorguitgaven en de kwaliteitsrichtlijnen van het Zorginstituut worden niet zonder meer aangenomen. Zeker bij voorstellen met grote financiële gevolgen, wil het kabinet zeggenschap krijgen en moet er gezamenlijk ingestemd worden. Het kabinet wil op deze manier ongewenste stijgingen van de collectieve zorg tegenhouden. Overigens wil het kabinet zich niet mengen in de inhoud van de kwaliteitsrichtlijnen en standaarden van het Zorginstituut. Het gaat alleen om de financiële afwegingen en gevolgen waar zij een stem in willen hebben.

(Bron: NOS/Volkskrant)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Worden ze eindelijk verstandig. We zitten tot nu toe met een schade van enkele tientallen miljarden aan kosten voor het zorginstituut, die alleen maar ten nadelen hebben gefunctioneerd, op kosten van de verzekeringsnemers. Maar die schade valt in het niet bij de schade die aangebracht zijn door de farmacieproducenten, die hun kans schoon zagen om de kosten van medicijnen te verviervoudigen en soms zelfs meer. Nu nog een overheidsbedrijf, dat zelf medicijnen gaat maken en de premie kan gehalveerd worden. Dan nog de brillenreclame van de buis en weer kunnen we de kosten verlagen. Misschien kunnen dan kinderen met een spierziekte of een longaandoening in leven blijven, omdat na de nationalisering van de zorg, weer normale kostprijzen mogelijk zijn.

    Maar dat zal wel een illusie blijven vrees ik.