Radboudumc

Radboudumc redt levens door vitale functies patiënten te monitoren met voorspellende software

Het Radboudumc in Nijmegen maakt sinds kort gebruik van voorspellende software om risicovolle situaties bij hun patiënten in een zeer vroeg stadium op te merken. Door continue monitoring van 5 vitale functies zijn afwijkingen en profielen in het ziektebeloop in één oogopslag te herkennen en kunnen langzame veranderingen vele uren eerder worden opgemerkt. Dat is volgens het ziekenhuis pure winst en kan levens redden.

Achteruitgang gezondheidstoestand eerder opgemerkt

Met een klein kastje aan de pols van de patiënt kunnen bloeddruk, hartritme, temperatuur, ademhalingsfrequentie en zuurstofopname constant in de gaten worden gehouden. Internist dr. Bas Bredie legt uit: “Op dit moment kost het zorgverleners nog veel tijd om alle geregistreerde metingen te bekijken en in samenhang te beoordelen. De software die we nu gebruiken en doorontwikkelen, neemt dat werk van de zorgverleners over en vertaalt de samenvatting ervan in een nieuwe risicoscore. Zo kan een achteruitgang in de gezondheidstoestand van een opgenomen patiënt eerder worden opgemerkt of voorspeld en kan behandeling eerder starten. Dit moet leiden tot minder ongeplande opnames op de intensive care, verlengde opnameduur, reanimaties of zelfs overlijden van patiënten.”

Vroegtijdige signalering voordat toestand patiënt verslechtert

Sinds juni 2018 worden patiënten van de afdelingen Heelkunde en Interne Geneeskunde aangesloten op het nieuwe systeem. In plaats van een aantal keren per dag meten, zorgt het kleine kastje aan de pols van een patiënt voor de continue registratie van de 5 vitale functies. Zowel patiënten als zorgverleners zijn enthousiast. Patiënten geven aan dat het hen in staat stelt de goede vragen te stellen, doordat ze zelf meer zicht hebben op het beloop van hun gezondheid. Artsen en verpleegkundigen merken dat ze zelf ook anders omgaan met de nieuwe informatie. Gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld sepsis (bloedvergiftiging) of een longembolie kunnen vroegtijdig gesignaleerd worden, zodat gehandeld kan worden voordat de toestand van de patiënt verslechtert. Binnenkort komt er ook een alarmfunctie voor bijvoorbeeld een naadlekkage.

Volgens Bredie is het Radboudumc wereldwijd het eerste ziekenhuis dat de werkwijze op deze manier en schaal in de praktijk toepast.

(Bron: radboudumc.nl, ANP)

Geef een reactie