Patiënten mogen gesprek met de (huis)arts opnemen

Op consult bij de (huis)arts is vaak al spannend genoeg. Om te kunnen onthouden wat de arts allemaal zegt, kan het prettig zijn voor patiënten om het gesprek op te nemen. Maar niet alle artsen weten hoe ze hier mee om moeten gaan. Artsenvereniging KNMG komt daarom met een handleiding die twijfelende artsen over de streep kan trekken.

Terugluisteren

Ingewikkelde informatie is niet voor iedere patiënt makkelijk te verwerken. Om over een behandeling nog eens na te denken of deze passend is of om de behandelmethode nog eens terug te luisteren, kan een opname zeer behulpzaam zijn. Naast de informatie is ook de nuancering van een arts nog eens terug te luisteren. Zeker bij slecht-weer-gesprekken is het fijn om de informatie op een ander moment nog eens rustig terug te luisteren.

Huiverig

Artsen zijn huiverig voor de opnames. Ze vragen zich af of patiënten er wel zorgvuldig mee omgaan en niet een aangepast en geknipt fragment bijvoorbeeld delen op de sociale media kanalen. Bijna de helft van de artsen is zelfs bang voor juridische consequenties. Artsen kunnen zich minder vrij voelen in gesprekken als zij weten dat een gesprek wordt opgenomen. Dat kan weer nadelige gevolgen hebben voor de patiënt. Bijvoorbeeld bij het geven van een prognose over het verloop van een ziekte, omdat de arts daar later niet op afgerekend wil worden.

Handleiding

Met de komst van de handleiding Opnemen van gesprekken door patiënten (pdf), wil KNMG artsen een leidraad bieden met de haken en ogen aan het opnemen van de gesprekken. Wettelijk gezien hoeven patiënten geen toestemming te vragen aan de arts om het gesprek op te nemen. De arts moet wel toestemming vragen aan de patiënte. De gespreksgegevens mag de patiënt niet openbaar maken. Alleen als de (huis)arts hiermee instemt. Voor het filmen van het consult gelden weer andere regels.

Opname in overleg met de (huis)arts

Een patiënt is niet verplicht om vooraf te melden dat het gesprek wordt opgenomen, maar het is wel raadzaam om te doen. U heeft immers een vertrouwensband met de (huis)arts.  KNMG raadt artsen aan om in de wachtkamer een bordje op te hangen dat het opnemen van gesprekken is toegestaan, maar dat het wel wordt gewaardeerd dit van tevoren te melden.

“Bij een bezoek aan de arts onthoudt men vaak maar 20 procent van wat er versteld wordt. Bij belangrijke gesprekken is dat vaak nog veel minder. Behalve het opnemen van een gesprek is het ook aan te raden om samen met iemand te komen. Want 2 horen er meer dan 1”, aldus dokter Ted van Essen. Volgens hem is het ook aan te raden om de arts van tevoren in te lichten dat u het gesprek op wilt nemen. “De arts kan dan nog net even meer zijn of haar best doen om in begrijpelijke taal te communiceren.”

(Bron: ANP/NOS/KNMG)

Geef een reactie