Doorbraak in euthanasieregeling dementerenden

De regels voor euthanasie bij dementerenden zijn versoepeld. Het is voortaan mogelijk voor artsen om patiënten te helpen bij het beëindigen van hun leven, ook als zij dit niet meer zelf naar de arts toe kunnen communiceren. Dat meldt de Volkskrant.

Nieuwe handreiking

Voorheen stond er nog in het beleid van artsenorganisatie KNMG dat verbale of non-verbale communicatie met de patiënt verplicht was voor het uitvoeren van euthanasie. Tegenwoordig is dat dus ook mogelijk bij dementerenden in een ver gevorderd stadium. Dat moet voor artsen een hoop meer duidelijkheid zorgen.

Extra voorwaarden

Wel moet er aan extra voorwaarden voldaan worden. Als de patiënt het verzoek tot euthanasie niet meer kan vertellen of uitbeelden, dient de wens zijn vastgelegd in een schriftelijke wilsverklaring. Van te voren moet de patiënt euthanasie regelmatig hebben besproken met de arts. Ook moet het lijden van de patiënt moet duidelijk zichtbaar zijn.

Mening MAX Opiniepanel

We vroegen ons MAX Opiniepanel hoe zij dachten over euthanasie. 84% geeft aan voor deze manier van levensbeëindiging te zijn. Ook vindt 72% dat euthanasie mogelijk moet zijn bij iemand met dementie als hij of zij die wens door ernstige dementie zelf niet meer kan uiten. Ten slotte overweegt 69% van de ondervraagden zelf euthanasie bij dementie.

Hoe staat u tegenover deze nieuwe regel?

Geef een antwoord

Reacties (4)

  Wilma van Netten-Jorritsma says:

  Nieuwe richtlijnen? Wat een onzin, deze richtlijnen staan allang vermeld in de euthanasiewet (art 2,lid 2) Destijds opgesteld door minister Borst. Alleen wilden de artsen deze regel niet handhaven. Nou moeten ze niet net doen of komen ze de mensen tegemoet. Ze hadden zich aan de wet moeten houden!
  Natuurlijk valt het niet mee voor een arts om euthanasie uit te voeren, maar ze hebben de wet wel een beetje geïnterpreteerd naar hun eigen belangen.

  Joke says:

  Ik vind het een prima idee, was ook zeer verbaast toen ik gisteren een man op tv hoorde van een tehuis.
  Hij was erop tegen en veronderstelde dat geen arts deze wens zou uitvoeren belachelijk. Wordt hier nu aan de patiënt gedacht of aan het geld dat men vangt in dat tehuis. Ik heb al jaren een verklaring met daarin vermeld ook bij dementie elke 2 jaar vernieuw ik mijn verklaring en bespreek dit met mijn huisarts. Toch raar dat ik altijd moet denken dat ik geholpen moet worden door mijn man of familie omdat artsen het niet willen doen.

  knabbel13 says:

  Iedereen heeft recht, zijn leven te beéindigen, zeker als die het zelf wil.

  A. Van Putten says:

  Het moet gewoon mogelijk zijn als je het hebt laten vastleggen dat als de tijd voor jou komt het ook kan gebeuren.