Duur 04:45
Gepubliceerd op 4 december 2018

Clusterhoofdpijn

Bijna iedereen heeft weleens hoofdpijn, maar dat gaat met een paracetamol meestal over. Bij écht ernstige hoofdpijn denken we vooral aan migraine, maar er is nóg een vorm van hoofdpijn die extreem hevig is: clusterhoofdpijn. Dokter Ted van Essen legt uit wat dit inhoudt.

Clusterhoofdpijn meest pijnlijke hoofdpijn

Migraine is inderdaad afschuwelijk, maar toch wordt clusterhoofdpijn wel de méést pijnlijke vorm van hoofdpijn genoemd. Het is zelfs zo dat clusterhoofdpijn in medische rapporten wordt aangemerkt als het meest pijnlijke syndroom waaraan een mens überhaupt kan lijden. De pijn is zó ondraaglijk, dat deze hoofdpijn ook wel ‘suicide headache’ oftewel zelfmoordhoofdpijn wordt genoemd, omdat er gevallen bekend zijn van mensen die geen andere uitweg zagen dan een poging tot zelfmoord te doen. Een clusterhoofdpijnaanval komt heel plotseling opzetten, is eenzijdig (dus aan één kant van het hoofd), begint meestal rondom de slaap, straalt uit naar de oogkas en kan zich uitbreiden naar de nek. Mensen ervaren hevige, scherpe, stekende pijnscheuten rond het oog of in het voorhoofd bij de slaap; het wordt ook wel beschreven als een brandende ijspriem die herhaaldelijk in of achter het oog wordt gestoken.

Bijverschijnselen en voortekenen

De aanval gaat gepaard met bijverschijnselen als een rood of tranend oog, een verstopte neus of een loopneus, een vernauwde pupil of een hangend ooglid. De pijn is zo hevig dat er sprake is van bewegingsdrang: mensen lopen voortdurend onrustig heen en weer of kunnen geen moment stilzitten: in feite een soort poging om aan de pijn te ontsnappen, maar dat lukt natuurlijk niet. Dit aspect is ook duidelijk anders dan wat we zien bij migraine: dan liggen mensen het liefst zo stil mogelijk in bed. Bij migraine zijn mensen ook misselijk en dat zien we bij clusterhoofdpijn niet. Wel zijn er ook bij clusterhoofdpijn soms voortekenen: dan ervaren mensen een dag of een paar uur voor de aanval tintelingen rondom de slaap of het oog, of hebben een doof gevoel in het gezicht, een verstopte neus of een onrustig gevoel. Ongeveer de helft van de patiënten meldt dit.

Chronische vorm

Zo’n aanval kan tussen de 15 minuten en 3 uur duren en kan tot 8 keer per etmaal optreden. Meestal gebeurt het ’s nachts, of tijdens een middagdutje. Mensen worden dan wakker van de pijn. Opmerkelijk is wel dat de aanvallen vaak keer op keer op precies dezelfde tijdstippen optreden. Dat het clusterhoofdpijn wordt genoemd komt doordat zulke aanvallen bij de meeste patiënten in een periode van een paar weken tot een paar maanden plaatsvinden; daarna zijn mensen dan weer een hele tijd pijnvrij, soms wel jaren. De pijn komt dus in clusters (vaak in hetzelfde jaargetijde). Deze vorm wordt ook wel episodische clusterhoofdpijn genoemd. Er bestaat ook een chronische vorm waarbij er geen pijnvrije periodes zijn. Dat is bij 20 procent van de lijders aan clusterhoofdpijn het geval. Clusterhoofdpijn is sowieso redelijk zeldzaam: het komt voor bij ongeveer 1 op de 1000 mensen, meer bij mannen dan bij vrouwen.

Arbeidsongeschikt

Het komt niet veel voor, maar als huisarts heeft Dokter Ted toch verscheidene patiënten met clusterhoofdpijn gekend. Omdat het een kwaal is die steeds weer terug komt, zie je als huisarts diezelfde patiënt door de jaren heen steeds weer. Sommigen raken arbeidsongeschikt, omdat de nachtelijke pijnen invaliderend werken door het slaapgebrek. Ook kun je er flink moedeloos van worden.

Theorieën over de oorzaak

Naar clusterhoofdpijn is vrij veel onderzoek gedaan, maar een echte oorzaak is nog niet gevonden. Er zijn natuurlijk wel theorieën over. Dat het zo vaak op vaste tijdstippen, en met name tijdens de nacht, optreedt lijkt erop te wijzen dat de hypothalamus, het hersengebied dat onze biologische klok regelt, er iets mee te maken heeft. Hoewel het geen echte oorzaken genoemd kunnen worden lijkt het er wel op dat bepaalde omstandigheden een aanval van clusterhoofdpijn kunnen uitlokken bij mensen die eraan lijden: alcohol, het gebruik van bepaalde hartmedicijnen (nitraten), jetlag en een tekort aan zuurstof, zoals bij een verblijf op grote hoogte.

Behandeling met sumatriptan-injecties

Clusterhoofdpijn is niet te genezen, maar gelukkig in de meeste gevallen wel goed te behandelen. Omdat de verschijnselen zo goed herkenbaar zijn, zal de huisarts meestal snel de juiste diagnose stellen. Hij verwijst u voor verder onderzoek en behandeling dan door naar een neuroloog of een hoofdpijncentrum; van zulke centra zijn er 40 in Nederland. Omdat clusterhoofdpijn vanaf het eerste moment zoveel pijn doet is het van belang dat medicijnen snel resultaat hebben. Pijnstillers in de vorm van tabletten of zetpillen werken meestal niet snel genoeg, daarom wordt wel gebruik gemaakt van injecties met sumatriptan, een pijnstiller die ook bij migraine wordt voorgeschreven. Het kan ook in de vorm van een neusspray worden gebruikt. Sumatriptan vernauwt de bloedvaten in de hersenen en vermindert de pijnprikkel. 80 procent van de patiënten heeft hier baat bij. Nadeel is wel dat sumatriptan-injecties niet vaker dan 2 á 3 keer per etmaal mogen worden gebruikt, terwijl mensen soms meer aanvallen hebben.

Zuurstof en prednison

Wat vaak ook goed werkt en weinig bijwerkingen heeft is een behandeling met zuivere zuurstof; u ademt die dan 10-15 minuten in via een mondkapje. Eventueel kan dit ook thuis gedaan worden. Het liefst wil je aanvallen tijdens een clusterperiode natuurlijk voorkomen; dit wordt wel gedaan door langere tijd het middel verapamil in te nemen. Eventueel kan ook prednison of lithium worden voorgeschreven.

Experimentele behandelingen

Er vinden momenteel in Nederland ook experimenten plaats met neuromodulatie als behandeling van chronische clusterhoofdpijn. Neuromodulatie is een manier om pijnprikkels te onderscheppen en te beïnvloeden. Dat gebeurt via een apparaatje dat wordt ingebracht onder de huid. Dat geeft stroomstootjes af aan de achterhoofdzenuw. In Leiden is daarmee een onderzoek uitgevoerd, waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn. Ook wordt het effect van antilichamen tegen een eiwit (Calcitonin Gene-Related Peptide; CGRP) dat vrijkomt bij een aanval van clusterhoofdpijn onderzocht. CGRP is een eiwit dat zorgt dat hersenzenuwen hoofdpijn waarnemen. De nieuwe middelen schakelen dat eiwit uit en voorkomen zo dat het brein pijn registreert. Er zijn inmiddels een paar soorten van dat medicijn in de handel voor migrainepatiënten, maar die worden nog niet vergoed door de verzekering en kosten ongeveer 6000 euro per jaar. Het zijn middelen die moeten voorkomen dat u migraine of clusterhoofdpijn krijgt. Daarnaast zijn er meerdere middelen in ontwikkeling die een aanval kunnen stoppen, net zoals sumatriptan dat doet.

Dokter Ted van Essen bespreekt dit onderwerp in Tijd voor MAX op dinsdag 4 december 2018.

Stel uw vraag aan dokter Ted van Essen

U kunt van dinsdag 4 december tot woensdag 5 december 2018 10.00 uur hieronder vragen stellen aan dokter Ted van Essen over clusterhoofdpijn. Andere vragen worden niet beantwoord. Na woensdag 5 december 2018 mag u uiteraard een reactie achterlaten, maar deze wordt niet meer beantwoord. Dit betreft geen persoonlijk consult! De dokter moet u daarvoor immers goed kennen. Dokter Ted helpt u graag met algemene informatie en achtergronden bij het onderwerp dat is behandeld in Tijd voor MAX.

U moet zich eerst registreren en inloggen om uw vraag te stellen. Uw e-mailadres is niet zichtbaar voor anderen en u kunt een fictieve naam opgeven. De naam die u achterlaat is wel zichtbaar. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u persoonlijke gegevens niet te vermelden in uw bijdrage.

Geef een antwoord

Reacties (19)

  Leo Koch says:

  In mijn werkzame leven kreeg ik regelmatig tegen 09.00 uur in de avond vreselijke hoofdpijnen. Persoonlijk spreek ik liever over pijn in mijn hoofd. De pijn was gelokaliseerd bij mijn rechter slaap een centimeter naar binnen. deze pijnen kwamen gedurende een periode van een ruime week en verdween dan weer on in een latere periode weer terug te keren. Mijn werkzame leven werd onderbroken voor een periode van zes jaar om te gaan studeren. Terwijl, ik dus verwijderd was van mijn voormalige werkplek werden de intervallen van de hoofdpijnen (waren inmiddels gediognoseerd als clusterhoofdpijn) steeds groter. Ik sedert 1997 geen aanval meer gehad.
  Ik ben achteraf de mening toegedaan dat de werkzaamheden die ik verrichte een verband hielden met deze clusterhoofdpijnen. Meer ik detail ik werkte als vliegtuigmmonteur en kwam veelvuldig in aanraking met chemicaliën als brandstof en hydraulische olie. In het bijzonder was het trochloor wat ik als boosdoener beschouw.
  Ik kan dit niet bewijzen maar wil deze ervaring toch met u delen omdat ik heb ervaren hoe zwaar deze aanvallen zijn. Ik sloeg mijzelf letterlijk met mijn hoofd tegen de muur.

   Leo Koch says:

   Ik heb een type fout gemaakt, de stof was trichloor.

   DokterTed says:

   Uw verhaal is inderdaad typisch voor cluster hoofdpijn. Er is nog geen oorzaak aangetoond, maar wellicht speelde die stof een rol bij u. En ja, het gaat soms over gelukkig.

   VDottir says:

   Trichlooretheen zit ook in DDT. Dit vond ik op Wikipedia. Klopt met mijn bevindingen.

   Trichlooretheen of trichloorethyleen (‘tri’) is een giftig oplosmiddel. De scheikundige formule is C2HCl3 of Cl2C=CHCl. Het is een kleurloze, niet ontvlambare, vluchtige vloeistof met een karakteristieke geur die lijkt op die van chloroform.
   • Trichlooretheen is niet ontvlambaar, maar in een brand ontbindt het met vorming van giftige en corrosieve dampen (chloor, fosgeen, zoutzuur).
   • Trichlooretheen is een kankerverwekkende (categorie 1) en mogelijk mutagene (categorie 3) stof.
   • De stof is irriterend voor huid en slijmvliezen en kan effecten hebben op de lever, de nieren en het centrale zenuwstelsel, met als symptomen onder meer hoesten, buikkrampen, misselijkheid, braken en bewusteloosheid. Enkele dagen na blootstelling aan hoge doses worden delen van het gelaat en de tong gevoelloos door aantasting van de zenuwen.
   • Blootstelling aan een hoge concentratie van trichlooretheendampen kan een acute vergiftiging, coma of zelfs de dood veroorzaken.
   • Langdurig of herhaaldelijk contact met de huid kan de huid overgevoelig maken en een eczeemachtige huidaandoening veroorzaken.
   • In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd ’t als roesmiddel gesnoven. Direct, flesje onder de neus of als oplosmiddel in vliegtuiglijm.
   • Alleen al in de Verenigde Staten zijn 29 schandalen bekend waarin geloosd of gedumpt industrieel trichlooretheen het grondwater heeft bereikt. In een aantal gevallen leidde dit tot gezondheidsproblemen en sterfte bij de bevolking die hieruit drinkwater consumeerde.

  VDottir says:

  Geachte Dr. van Essen, met belangstelling uw uitleg tijdens de uitzending gezien en uw column gelezen. Heel herkenbaar, zo erg is ClusterHeadage. Ik heb daar jarenlang onder geleden, er was geen kruid tegen gewassen. Alles geprobeerd. Medicatie, homeopathie, etc.
  Geboren op 30 sept. 1946. Ik ben nu 72 jaar. Van 1968 tot 1990 ClusterHeadage aanvallen, in het begin enkele keren per jaar en vanaf 1975 tot 1990: 10 weken opbouwend aanvallen van ‘s ochtends half vijf tot half tien, van één aanval in het begin tot vijf of soms zes aanvallen aan het eind van die 10 weken. Twee weken geheel pijnvrij en vervolgens weer 10 weken Clusters, jarenlang.
  Ik heb jarenlang gezocht naar de oorzaken en heb daartoe begin 1990 een belangrijke ontdekking gedaan, betreft een DDT vergiftiging, daar intensief mee bezig geweest maar er ontbrak te veel en ik werd er erg verdrietig van dus heb dat laten liggen tot medio 2016. In 2016 is een stukje amalgaam uit mijn kaak verwijderd. Na die verwijdering is er iets enorm veranderd in mijn hersenen en waardoor ik medicatie kon afbouwen. In het voorjaar van 2018 bevestigde een familielid de oorzaak van die DDT vergiftiging rond mijn 7e jaar welke ik in 1990 heb ontdekt. Mij werd bevestigd dat voor tijdens en na mijn geboorte in 1946 (1 maand te vroeg) om ons huis, in ons huis en wellicht ook in mijn wieg is gespoten met DDT, vervolgens ben ik twee jaren gezoogd. Via de moedermelk krijgt een baby 50x zoveel DDT binnen dan via de placenta. Toen ik in 1953 (7 jaar) tijdens een logeerpartij in een bed moest slapen dat volgestrooid was met DDT, heeft mijn immuunsysteem daarop heftig gereageerd. Ik werd doodziek, kreeg ernstige geelzucht, zwarte urine en last van mijn nieren. 3 weken ziek geweest. Na die tweede vergiftiging vaak zeer vermoeid, altijd hoofdpijn, motorische stoornissen en moeite met concentratie of wat ik me herinner, ik was er gewoon even niet en werd later weer helder. Na het wisselen vertoonden mijn tanden en kiezen witte vlekjes. Glazuur ontbrak of was zeer dun, dus het ene gaatje na het andere. Werden gevuld met amalgaam, soms wel zes vullingen per half jaar. Over DDT is inmiddels veel bekend, vroeggeboorte, neurologische schade, afbraak van de kalkhuishouding en meer. De tweede vergiftiging heeft aanvullende schade veroorzaakt en vervolgens werden net gewisselde kiezen met amalgaam, (kwik, tin, zink, koper, zilver) gevuld. Omdat na vele jaren rond de jaren negentig veel kiezen en tanden van kronen werden voorzien denk ik dat daarmee toen een eind aan mijn Clusters is gekomen.
  Ben in 2007 ADD gediagnostiseerd, slaperige type kreeg daarvoor 54 mg Concerta maar heb daarvan na het verwijderen van een stukje amalgaam uit mijn kaak vrijwel geen last meer. Slik sindsdien dexamfetamine 2,5 mg om wakker te blijven. Verder heb ik allergien ontwikkeld voor o.a. Nikkel, Tin, Zink, Titanium, Vanadium, Mangaan, Benzoylperoxide, Amerchol L 101, , Fragrance mix 1 en 2. Ik stam uit een enorm gezonde familie en kan niet anders dan constateren dat er iets aan de hand moet zijn geweest of altijd nog is met de veranderingen in mijn DNA en hersenen door die DDT en ophoping o.a. van kwik in mijn hersenen (geboren op een visserseiland waar ook nog eens veel kwikhoudende roofvissen werden gegeten). Ik denk dat die Clusters door DDT en Kwik zijn veroorzaakt
  Ondanks het feit dat ik geen Clusters meer heb, zitten ze mij nog altijd dicht op de huid.
  In Wieringen waar ik geboren ben werd in die tijd rijkelijk met DDT gespoten, ook op de proefboerderijen in de Wieringermeer aan de overzijde van de straat werden DDT, Dieldrin, Aldrin en meer pesticiden in die tijd getest. Wij aten vissen die derhalve niet alleen veel pesticiden bevatten maar ook nog eens enorme hoeveelheden kwik.
  Ik vraag mij af of dit ooit is onderzocht. Voor particulieren zijn veel dossiers ontoegankelijk.
  Ik hoor graag van u.

   DokterTed says:

   Er is voor zover ik weet geen oorzaak voor cluster hoofdpijn bekend. Het komt gelukkig niet vaak voor maar daardoor is het ook moeilijk om een verband te leggen met leefomstandigheden of allergieën. Soms verdwijnt de cluster hoofdpijn op latere leeftijd. Die DDT heeft inderdaad vreselijk veel kwaad gedaan, maar of er een relatie is met uw hoofdpijn zou ik niet durven zeggen.

  Jacques Collignon says:

  Geachte dokter,
  Na hevige hoofdpijn ben ik door de huisarts direct verwezen naar de neuroloog. Deze heeft na onderzoek medicatie voorgeschreven tegen de hoofdpijn (Clusterhoofdpijn). deze had naar bleek de bijwerking hoofdpijn.Deze tabletten werden verhoogd tot 5 x per 24 uur. Rond oudjaar 2016 vertrouwde de huisarts het niet en moest ik met spoed naar het ziekenhuis. hier bleek mijn lever nog voor 1% te werken.
  Deze medicatie moest ik afbouwen. Ik heb een CT scan en MRI en hersenvochtonderzoek gehad.
  De leverontsteking was een bekende bijwerking bij mensen met een Aziatische afkomst, maar het was nagelaten
  om daar aan te denken. Ik ben niet van Aziatische afkomst. Daar ik voor vele maanden deze medicijnen in huis had heb ik ze na afbouwen naar de apotheek terug gebracht. (Ik weet niet meer de naam) Maar de arts op tv noemde een naam die mij wel bekend voorkwam. Zijn er mensen die dit bekend voorkomt? Ik heb nog wel hoofdpijn maar niet meer zo frequent. Ben nog wel onder controle bij de huisarts.

   DokterTed says:

   Uit uw verhaal maak ik op dat u verapamil heeft gebruikt. Dat wordt vaak gegeven om het aantal aanvallen van cluster hoofdpijn te verminderen. Een zeldzame bijwerking daarvan is die door u genoemde leverontsteking. Ik lees in de bijsluiter dat die wel weer geneest na stoppen van de verapamil. Ik hoop dat uw cluster hoofdpijn inmiddels wel goed onder controle is.

  Joris Visser says:

  Beste dokter Ted, ik heb al enige jaren last van clusterhoofdpijn, voornamelijk in deze tijd van het jaar (herfst, winter). Tot voor kort wist ik niet wat het was, maar de huisarts heeft het als clusterhoofdpijn geduid, verapamil en sumatriptan voorgeschreven en mij recent doorverwezen naar de neuroloog. Kunt u aangeven welke neuroloog, hoofdpijnkliniek of andere specialist bekend staat of staan als de meest vooraanstaande specialisten op dit gebied in Nederland of wellicht de ons omringende landen?

   DokterTed says:

   Op deze site vindt u de adressen van alle hoofdpijncentra: https://www.hoofdpijncentra.nl/overzicht-centra.html. In het Leidsche UMC wordt het meeste onderzoek gedaan. Dat staat ook internationaal zeer goed aangeschreven.

  Leocn says:

  Beste dr. Ted, een vriendin van mij heeft al een paar maanden ernstige clusterhoofdpijn en zij is onder behandeling. De situatie is nu zo moeilijk houdbaar geworden dat zij aan de morfine is. Daarom is het van groot belang elke mogelijkheid tot verbetering en verlichting te onderzoeken. U schrijft over medicijnen die 6.000 euro per jaar kosten en niet worden vergoed. Bestaat er een speciaal fonds waarop men een beroep kan doen? Ik weet dat zoiets bestaat voor mensen die medicijnen tegen groeistoornissen moeten bekostigen. Alvast dank voor uw antwoord.

   DokterTed says:

   Ik weet daarin de weg niet, maar neurologen in een hoofdpijncentrum wellicht wel. Die kunt u vinden via https://www.hoofdpijncentra.nl/overzicht-centra.html.

  VDottir says:

  Reactie op Leo Koch.
  Ik lees dat u met ‘trichloor’ hebt gewerkt en ik denk dat u gelijk hebt.
  Ik heb twee DDT vergiftigingen doorgemaakt.
  DDT = Dichloor-Difenyl-Trichloor-Ethaan.
  Rond mijn geboorte jarenlang ernstig mee belast en hoogstwaarschijnlijk aantasting van het DNA, werking op antigeen, endocriene aantasting met consequenties, aantasting van de kalkhuishouding etc.
  Zeven jaar later een acute DDT vergiftiging als gevolg van een heftige reactie van mijn immuunsysteem als gevolg van het gevormde antigeen rond en na mijn geboorte.

  Ik heb een artikel gevonden over een Veteraan in de USA uit 2011, die van 1967 Tot 1971 heeft gewerkt met DDT ook o.a. ClusterHeadage kreeg. (heb ik als document in mijn computer)

  Het is heel belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen deze stoffen en ClusterHeadage,

  Op 30 april is Dr.Sietske Berghuis in Groningen gepromoveerd op de werking van pesticiden op kleine kinderen, daar is inmiddels al wel veel over bekend. Ik was daarbij als geïnteresseerd buitenstaander aanwezig.

  Mijn generatie en wellicht ook de uwe werd zwaar belast met DDT, dus ook met Trichloor, Dieldrin, Aldrin, etc. en kwik direct na de Tweede Wereldoorlog, van 1945 tot dat middel pas in 1972 werd verboden. 10 jaren nadat het alarmerende boek ‘Silent Spring’ van Rachel Carson verscheen, terwijl al in 1947 en 1949 alarmerende artikelen verschenen van Dr. Biskind en de producenten gewoon doorgingen met de afzet van dat wondermiddel. Ik heb zelfs reclameplaatjes waarop kinderen met de Flitspuit staan afgebeeld die dar spul in het wiegje van een jonger broertje of zusje spuiten.

  Wat zou het fantastisch zijn als hier wetenschappelijk onderzoek naar werd gedaan, de relatie tussen ClusterHeadage en o.a, trichloor zou daarmee wel eens kunnen worden aangetoond.

  VDottir says:

  Nog 1 reactie: Hierin staat overduidelijk dat er een oorzakelijk verband is tussen Trichloorethaan en Migraine, maar ook Kwik wordt als oorzaak genoemd.

  Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1992 [2 pagina’s]
  De oorzaken van migraine zijn zo talrijk, dat je er haast hoofdpijn van krijgt als je alle mogelijke oorzaken in de literatuur opzoekt. Hiermee hebben we dan direct één van de oorzaken gevonden: de verwerking van een overdaad aan informatie.
  Op het gebied van laboratoriumonderzoekingen zijn de mogelijkheden ook talrijk. Bij een deel van de oorzaken heeft men een (relatief) tekort aan één of meer essentiële nutriënten. Bij een ander deel is er een (relatief) te veel aan bepaalde stoffen: eiwitten en/of giftige stoffen zoals lood, kwik, trichloorethyleen, formaldehyde enzovoort.

  Peter van Geest says:

  Geachte heer van Essen,

  Ik heb in het verleden last gehad van clusterhoofdpijn maar ben er inmiddels vanaf.

  Door toeval ben ik er achter gekomen wat, in mijn geval, de oorzaak was.

  Na een bezoek aan de huisarts werd mij verteld dat het kan worden veroorzaakt door chocola, alcohol etc, etc…
  Daar ik altijd veel werkte (eigen zaak) werd het vaak heel laat, vaak na 2:00 uur, ik sliep dus weinig maar het daar (dacht ik) geen last van.

  Ik ben toen 3 maanden gestopt met nuttigen van alles wat werd opgenoemd, toen we op de camping waren en het weer heel laat werd, zei mijn vriend “Waarom neem je niet gezellig even een whisky”, gelukkig heb ik het ook toen afgeslagen. . Die nacht kreeg ik weer een vreselijke aanval.

  Tegenwoordig zorg ik dat ik minimaal 7 tot 8 uur slaap en heb al jaren nergens meer last van.

  Wellicht is dit een goede tip voor sommigen die ook lijden aan deze vreselijke vorm van hoofdpijn.

  Vriendelijke groeten,

  Peter van

  Eddysinas says:

  Kreeg er al last 16 jaar oud,werd enorm heftig toen ik 19 jaar oud werd.en werkelijk uiteindelijk uit komen op twee periodes per jaar dat is de helft van een jaar,begint alsof er een mesje van achter het oog pupil te schapen en zeker geen half uurtje,en zelfs overdagaanvallen van een uur,!hartritme pillen werkte bij mij niet,zelfs dat van zuurstof na dat ik bij de eerste hulp na sandomigran werkelijk even verdwenen en vervolgd door een aanval van 8 uur waarvan 3 uur aan het zuurstof,had volgens mij ook zonder diezuurstof,ja altoijd aan de kant waar last,meestal links zie mijn ooglid inderdaad.Waarom zijn ze hier,gaat wel om zoals omschreven moord hoofdpijn zo enorm voorzichtig met het voorschrijven van wel goed werkende medicatie.Ook zonder roken zonder drinken,en helaas weer terug in mijn leven.en is ondragelijk,vedere studie zou een arts totaal wat anders voorschrijven,nogmaals gaat dan wel om moord,! Goed werkende medicatie werd mij afgenomen door een arts niet eens de moeite de Diagnose HSP door te nemen,juist en deze nodige specialisten zelfs een huisarts,te beroerd om imformatie door te nemen.tevens maar een placebo of toeval lithium,huidige medicatie niets van waarde,tevens lokte bij mij iritaties op.is het zo dat ik toevallig telkens een arts met gebreken tref of is hier spraken van een trend,? bedenk eens twee keer per jaar en werkelijk niet overdrijven in het algemeen de helft van een dag in beslag.Zelfs binnen deze rubriek deze klacht wel zoals het vaak vernoemd word zelfmoor,nee duidelijk indien iemand het begeeft er sprake is van moord,leef liever wat minder lang zonder die pijn in verband met nou dat zijn wel te zware middelen elders namelijk wel voorgeschreven,! Maar dat neemt ook wel wat tijd in beslag het doornemen van imformatie.!HSP net zo,uh maar wat is dat,totaal anders dan ADHD maar werkelijk het staat niet binnen dat enkele boek vermeld,houd dus in,en er ook nog eens doorheen moeten bladeren ook,alleen dat enkele boek en zelfs medicatie nog nooit van gehoord,even na kijken,werkelijk,!Van een Notaris tevens boekhouder word meer verlangd.wel enkele patienten vernomen die serieus werden genomen,ja wel een zware middel oh wat erg.het is maar hoe een arts die pijn met het levensduur,ook daar niet eens voor ieder relevant.keel kanker kan ook door drank misbruik,al snel gewezen na roken,Moet ik alle voorbeelden van tekort schieten hier voor dragen,al te veel leewerk werkelijk zonder enige schaamte door een specialist.excuseer mijn ABN zwemdiploma A maarblijven leren,en niet vergeten een wat ruimere blik zoals onder andere binnen de geneeskunde visie zou zeker niet een onredelijke verlangen zijn,!

  Dorussie says:

  Voor mensen die nog last hebben van clusterhoofpijnen en migraine. Ook ik heb een ‘rijk’ hoofdpijn verleden. Vanalles geprobeerd, maar niemand kon mij echt helpen. Uiteindelijk terecht gekomen bij iemand die mij wel kon helpen. Na twee hele concrete behandelingen nu al ruim een half jaar compleet vrij van hoofdpijn. Geen vaag verhaal en geen kostenverslindende behandeling. Als je meer info wilt lees ik dat graag.
  Ik zou het ook graag willen delen met dokter Ted.

  Wim Valstar

  mcb says:

  Ik heb al 38 jaar clusterhoofdpijn chronisch vreselijk. Arbeidsongeschikt geraakt. Vreselijk in isolement gekomen en voor mijn kinderen jarenlang verborgen gehouden. Je slaap maanden niet of nauwelijks. Je bent vergeetachtig mistig in je hoofd. Ik heb wel eens gedacht aan erge dingen alleen maar om van de pijn af te komen. Ik blijf positief. Het moeilijkste is dat mensen het niet begrijpen hoe ondraaglijk dit is. Ik ben 38 haar van mijn leven kwijt. Eigenlijk is het geen leven maar overleven met alles. Ik hoop dat er meer aandacht voor komt . Het is vreselijk. Hoop dat er ooit iets op gevonden wordt. Daar is veel geld voor nodig. Help de hersenstichting door te doneren zodat meer research mogelijk is!

  mcb says:

  Ik heb al 38 jaar clusterhoofdpijn chronisch vreselijk. Arbeidsongeschikt geraakt. Vreselijk in isolement gekomen en voor mijn kinderen jarenlang verborgen gehouden. Je slaapt maanden niet of nauwelijks. Je bent vergeetachtig mistig in je hoofd. Ik heb wel eens gedacht aan erge dingen alleen maar om van de pijn af te komen. Ik blijf positief. Het moeilijkste is dat mensen het niet begrijpen hoe ondraaglijk dit is. Ik ben 38 haar van mijn leven kwijt. Eigenlijk is het geen leven maar overleven met alles. Ik hoop dat er meer aandacht voor komt . Het is vreselijk. Hoop dat er ooit iets op gevonden wordt. Daar is veel geld voor nodig. Help de hersenstichting door te doneren zodat meer research mogelijk is!

Bekijk ook

Meer