AOW

Wat moet ik doen in mijn AOW-gat?

“Ik heb als voormalig ambtenaar een bovenwettelijke WW-uitkering die tot m’n 65ste loopt. Maar mijn pensioen en AOW krijg ik pas bij 66 jaar en 4 maanden. Moet ik het die periode van 16 maanden zonder inkomen doen?” B. Verveer

Een bovenwettelijke WW-uitkering is een regeling voor ambtenaren die hun baan verloren hebben en na de normale WW-periode geen nieuwe betrekking gevonden hebben. De uitkering loopt vaak door tot het pensioen. Voor personen met een AOW-gat bestaat een overbruggingsregeling. Maar dat is een minimumuitkering voor mensen met een laag inkomen en weinig spaargeld. Die regeling duurt tot 2019. Na die tijd worden mensen geacht zelf gespaard te hebben om dat gat zo nodig te overbruggen. Bovendien kunnen mensen hun aanvullend pensioen eerder laten ingaan. Maar als u AOW krijgt, is de regeling al opgeheven. U zal er zelf op moeten inspelen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 12 2015

Geef een reactie