Krijgen wij dezelfde huur als onze buren?

“Wij wonen 3 jaar in een seniorenwoning van woningstichting U woon. In die tijd is de huur gestegen van 618 naar 679 euro. Deze maand is er een gelijke woning vrijgekomen met een huur van… 619 euro! Kunnen wij die huur nu ook krijgen?” P. Lammerts van Bueren

Helaas voor u heeft de hoogte van de huurprijs van de buren geen invloed op de hoogte van de eigen huurprijs. De Woonbond, die de belangen van huurders behartigt, vertelt me dat een woningstichting vrij is om, binnen bepaalde wettelijke grenzen, een huurprijs vast te stellen. Het kan dus heel goed dat een nieuwe buurman of buurvrouw een andere huurprijs heeft dan zittende huurders, al gaat het om dezelfde woning. Het is dus ook geen geldige reden om huurverlaging te eisen. Net zoals een nieuwe buurman die een hogere huurprijs betaalt, ook niet tot een huurverhoging leidt bij zittende huurders. De huur van een sociale huurwoning mag overigens nooit hoger zijn dan de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. Ook door jaarlijkse huurverhogingen mag de huur niet boven deze huurgrens stijgen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 11 2016

Geef een antwoord