zorgverzekering

Is mijn gebruikte eigenrisico belastingaftrekbaar?

“Is het eigen risico van de zorgverzekering dat ik vorig jaar volledig heb moeten betalen, aftrekbaar bij de belastingaangifte?” J. Heijne

Het betaalde eigen risico is niet aftrekbaar. Ik begrijp uw vraag overigens wel. Bepaalde medische kosten die niet gedekt worden door de zorgverzekering zijn mogelijk aftrekbaar. Denk daarbij aan kosten van een logopedist, fysiotherapeut, chiropractor of homeopaat die medisch noodzakelijk zijn. Maar ook het lidmaatschap van de Diabetes Vereniging Nederland is aftrekbaar, net als de kosten van bepaalde niet vergoede medicijnen, die door de arts zijn voorgeschreven. Aftrekbaar zijn ook bepaalde kunst- en hulpmiddelen, zoals een bloeddrukmeter, steunkousen, brailleapparaat en onder voorwaarden een gehoorapparaat. Voor aftrek van deze ‘specifieke’ zorgkosten geldt overigens een drempel. Lezers die denken vorig jaar veel noodzakelijke medische kosten zélf betaald te hebben, moeten goed (laten) uitzoeken of ze daar met de belastingaangifte wat mee kunnen. Op de website van de belastingdienst kunt u er meer over lezen. De jaarlijkse aangifte moet 1 mei binnen zijn, maar kan daarna nog gecorrigeerd worden.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 15 2016

Geef een reactie