Eerste Kamer

Hoe werken de Eerste Kamerverkiezingen?

De Provinciale Statenverkiezingen bepaalt niet alleen de samenstelling van de Provinciale Staten, maar ook die van de Eerste Kamer. De mensen die hier terecht komen, worden gekozen door de Provinciale Stratenleden. Hoe kiezen zij de Eerste Kamer precies?

Rol van de Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn eigenlijk een soort Tweede Kamer van de provincie. De in totaal 570 Provinciale Statenleden van Nederland hebben onder meer een controlerende functie. Zij bekijken of de Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) de taken wel goed uitvoert en kiezen dus ook de senatoren die uiteindelijk plaatsnemen in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is een vrij machtig politiek orgaan en kan ervoor zorgen dat wetsvoorstellen worden af- of goedgekeurd.

Kiesdeler

Welke mensen er in de Kamer komen bepalen de leden van de 12 Provinciale Staten. De provincies met de meeste inwoners, leveren de meeste Statenleden. Zo heeft Flevoland er 41 en bestaat de Provinciale Staten van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant uit 55 leden. Dit komt omdat deze provincies in verhouding meer mensen vertegenwoordigen. De stem van de Statenleden uit de dichtbevolkte provincies weegt ook zwaarder tijdens de Eerste Kamerverkiezingen. Hoe vaak een stem meetelt, wordt bepaald aan de hand van een kiesdeler. Deze wordt berekend door het inwoneraantal van een provincie te delen door het aantal Statenleden afkomstig uit dit gebied. Dit getal maal 100 is de waarde van 1 stem. Daardoor kan 1 stem gelijkstaat aan 400 stemmen, maar ook aan 200.

De leden mogen uiteindelijk allemaal stemmen op de partij en kandidaat naar keuze. Om gekozen te worden in de Eerste Kamer helpt het dus om veel stemmen uit de grote provincies te krijgen.

Geen fulltime functie

Het zijn van Eerste Kamerlid is doorgaans geen fulltime functie. De meeste leden besteden 1 dag per week aan deze werkzaamheden en hebben daarnaast een andere baan.

Bron: NOS, eerstekamer.nl

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. oosterwijck says:

    Juist omdat Eerste Kamerlid geen fulltime functie is, maar een deeltijdfunctie met daarnaast een andere baan (als zelfstandig ondernemer, of als bestuurslid van een groot bedrijf), zijn Eerste Kamerleden niet onafhankelijk, maar hebben persoonlijke (financiele) belangen, bij hun politieke bestuursfunctie. Het komt vaak voor dat Eerste Kamerleden een politieke keuze, bij een belangrijk voorstel, hun eigen (financiele) belang laten meespelen in een stemming. En anderzijds worden Eerste Kamerleden vaak omgekocht, om een bepaald wetsvoorstel toe te wijzen of af te wijzen. Dit zijn heel zwaarwegende argumenten om de Eerste Kamer geheel af te schaffen, daarmee voorkomen we corruptie en besparen heel veel personeelskosten. Weg met de Eerste Kamer, weg met een grote onkostenpost. …

  2. oosterwijck says:

    De VVD voelt zich eindelijk gedwongen om één van de vele corrupte partijleden weg te sturen. Bij wijze van voorbeeld. Zodat de bevolking de indruk krijgt, dat de VVD goede bedoelingen heeft. De VVD heeft mevrouw Dutler uit haar functie gezet in de Eerste Kamer, waar ze een wet goedkeurde, die één van haar (en haar man) 10 bedrijven bevoordeelde. Ze doet alsof ze zich van geen kwaad bewust is, maar de rechter heeft haar verweer op alle punten verworpen. En toch blijft ze tegen beter weten in, ontkennen, maar dat is inherent aan corrupte personen. Dat soort volk weet niet meer wat corruptie is omdat het een tweede natuur (zelfs een eerste natuur) geworden is. Maar de VVD moet niet te enthousiast, corrupte partijleden heenzenden, omdat ze anders niemand meer overhouden. Misschien zijn er 3 leden onbevlekt, de rest kan wel inpakken.