Uitkering

Groen licht voor omzetten pensioenuitkering

Een grote groep gepensioneerden viel net buiten de vernieuwende premieregeling. Met als gevolg een levenslange lage pensioenuitkering. Gelukkig komt het kabinet en het Verbond van Verzekeraars deze pechvogels nu tegemoet en mag deze groep alsnog hun vaste pensioenuitkering naar een flexibele uitkering omzetten.

Historisch lage rente

Het betreft mensen die tussen begin 2014 en 8 juli 2015 met pensioen gingen en verplicht werden een vaste pensioenuitkering aan te kopen. Omdat de rente destijds historisch laag was, ondervindt deze groep gepensioneerden daar nadeel van, zoals een onveranderlijk lage pensioenuitkering.

Contracten openbreken

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken meldde op vrijdag 25 maart 2016 aan de Tweede Kamer dat de verzekeraars langlopende pensioencontracten gaan openbreken. Normaal gesproken is het openbreken zeer onwenselijk, maar in deze bijzondere situatie wordt het toegestaan.

Pensioenknip

Door de ongunstige situatie voerde de Kamer in juli 2015 een tijdelijke pensioenknip in. Mensen die toen met pensioen gingen, mochten later een keuze maken over de manier van uitbetaling. De knip houdt stand tot de nieuwe regeling in juli 2016 van kracht zal gaan. In deze wet mogen pensioendeelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst voortaan kiezen tussen een levenslange vaste uitkering of een variabele uitkering.

(Bron: ANP)

Geef een reactie