Uitkering

Gaan mijn uitkeringen door tot de eerste AOW?

“Enige tijd geleden stond er in uw rubriek dat mensen met een WAO-uitkering de maanden na hun 65ste verjaardag, tot hun AOW, gewoon nog hun uitkering zouden krijgen. Ik moet straks zes maanden overbruggen. Volgens de SVB heb ik dat recht niet. Wat is er nou waar?” H. Venema

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit. Dan heb je het UWV. Dat is de uitkeringsorganisatie voor WW, WAO en Wajong. Veel mensen hebben ook te maken met het CAK. Dat neemt veel financiële regelingen in de zorg voor zijn rekening. Samen moeten ze duizenden regeltjes toepassen. Hun klantenservice moet die weer aan de klanten uitleggen. Daar gaat geregeld wat fout, ook al omdat bedragen en regels jaarlijks veranderen. Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren. Als u twijfelt aan een antwoord, kunt u het beste nóg een keer bellen of mailen. Uw WAO loopt, net als de WIA, de bijstand en de Wajong echt door tot uw eerste AOW. Bij de WW hoeft dat niet het geval te zijn.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 30 2015

Geef een antwoord