Europese regels voor erfrecht

De nieuwe Europese Erfrechtverordening verandert de internationale regels voor het erfrecht. Dat zijn de regels die bepalen wie erfgenamen zijn en hoe een erfenis wordt afgewikkeld als er verschillende landen bij betrokken zijn.

Het komt steeds vaker voor dat mensen bezit hebben in het buitenland, langdurig in het buitenland verblijven, emigreren of een partner hebben van buitenlandse afkomst. Nu is het nog zo geregeld dat elk land zijn eigen regels heeft. Een testament uit het ene land is niet zomaar geldig in een ander land. Hierdoor komt het voor dat bij overlijden niet duidelijk is welk erfrecht van toepassing is met allerlei onduidelijkheden en zelfs conflicten tot gevolg. Met de Europese Erfrechtverordening (EVV), vanaf augustus 2015 actief, wordt de afwikkeling van internationale nalatenschappen binnen de EU (met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) eenvoudiger: het erfrecht van één land geldt.

Rechtskeuze

Binnen de Europese Unie kunt u nu een rechtskeuze maken in uw testament. U kunt kiezen voor het erfrecht van het land waarvan u de nationaliteit heeft. Na uw overlijden geldt bij de afwikkeling van uw nalatenschap het recht van dat land.

Geen rechtskeuze

Heeft u geen rechtskeuze gemaakt, dan geldt standaard het erfrecht van het land waar u op het moment van overlijden uw laatste ‘gewone’ verblijfplaats had. Er wordt dan gekeken naar het land waar u de meeste binding mee had, waar u de meeste sociale en maatschappelijke banden had. Het betekent in ieder geval niet dat dit altijd het land is waar u bij overlijden uw laatste adres had.

Verklaring door de notaris

Daarnaast wordt het mogelijk voor notarissen om een Europese Verklaring van Erfrecht op te stellen. Deze verklaring zorgt ervoor dat erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden kunnen aantonen in alle lidstaten. Met deze verklaring kan de nalatenschap dus ook in het buitenland worden afgehandeld. In Nederland geeft de notaris deze verklaring af. In andere landen zijn dat de notaris of de rechtbank.

Let op!

Voor de landen die buiten de verordening vallen, verschilt het per land welk erfrecht er voor de nalatenschap geldt.

Voordelen van de Europese Erfrechtverordening:

• Er is duidelijkheid over welk erfrecht van toepassing is.
• Eén testament regelt de hele nalatenschap in alle landen die onder de EVV vallen.
• Het is eenvoudiger voor erfgenamen. Zij hoeven niet meer naar notarissen en rechtbanken in meerdere landen.

Voor meer specifieke informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Geef een reactie