jeugdzorg

Meldpunt geweld in de jeugdzorg

In 2016 verrichtte de Commissie De Winter op verzoek van het kabinet onderzoek naar geweld in de naoorlogse jeugdzorg. Het onderzoek moest aantonen of een grootscheeps onderzoek zinvol is. Op die vraag kon de commissie een volmondig ‘ja’ antwoorden, want de eerste conclusies bleken schokkend. De commissie heeft ook direct een meldpunt geopend. 

3 hoofdvragen

Het onderzoek gaat over een langere periode, vanaf 1945 tot heden. De commissie kijkt naar kinderen die psychisch, fysiek en/of seksueel geweld hebben meegemaakt in instellingen, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorg, de LVB-sector, jeugd GGZ, AZC’s en doven- en blindeninternaten. Het gaat hierbij om kinderen die door de overheid uit huis zijn geplaatst. Het geldt ook voor kinderen waar de overheid een zorgtaak voor heeft. In het onderzoek staan 3 hoofdvragen centraal: 1) Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot heden? 2) Hoe kon dit gebeuren? 3) Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit op hun latere leven gehad?

“We moeten uitzoeken wat er allemaal speelde in de jeugdzorg en hoe dit kon gebeuren. Nog maar niet te spreken over de gevolgen die dit voor de slachtoffers heeft. Na de commissie Samson, die onderzocht seksueel geweld, werd duidelijk dat er veel mee aan de hand is”, aldus prof. dr. Micha de Winter. De Winter is voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg.

Meldpunt

Bij het meldpunt van de commissie kwamen er tot op heden meer dan 500 meldingen per brief, mail en telefoon. In veel gevallen is er sprake van ernstig en langdurig geweld. Aangezien het de periode vanaf 1945 betreft, zijn de meldingen van mensen van alle leeftijden.

Het meldpunt is er vooral voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Maar ook mensen die erbij betrokken zijn, bijvoorbeeld ouders of personeelsleden van instellingen, kunnen hier hun verhaal kwijt. Naast een luisterend oor hoopt de commissie patronen te ontdekken in de verhalen die weer gebruikt kunnen worden voor het onderzoek. Ook mensen die vóór 1945 in een jeugdzorginstelling of pleeggezin verbleven en daar geweld hebben meegemaakt kunnen bij het meldpunt terecht.

Het meldpunt is op maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur te bereiken op telefoonnummer 088 – 3717500 en anders via het mailadres info@commissiegeweldjeugdzorg.nl

Micha de Winter is maandag 27 februari 2017 te gast in Tijd voor MAX.

Geef een reactie

Reactie

 1. Petra Bosse says:

  Mijn jongste dochter werd als 3 jarige peuter gedurende langere tijd misbruikt door de nachtwaker van een instelling voor moeders en kinderen. De kinderen sliepen op de creche.
  Zij stond onder toezicht van jeugdzorg. (O.T.S.)

  Het misbruik en de gevolgen daarvan heeft haar leven getekend .
  Wij wisten van de commissie Geweld Jeugdzorg, maar hadden niet het vertrouwen en de moed om dit hele pijnlijke verhaal weer op te rakelen.

  Vandaag heb ik dat in ,n andere vorm wel gedaan. Voor wat het waard is….
  Mijn meisje raak ik er niet meer mee. Vorig jaar is zij plotseling overleden. Ze was 30 jaar en moeder van twee kindjes.