Digitaal meldpunt voor vloeken

Als u zich stoort aan vloeken of ander ruw taalgebruik in de media of op straat kunt u voortaan online klagen. De Bond tegen vloeken start hiervoor een digitaal meldpunt. Voorheen konden mensen alleen schriftelijk of telefonisch hun beklag doen.

Schoolvoorbeeld

De website waar u de melding kunt maken heet meldpuntvloeken.nl. Volgens directeur Wilfried Verboom biedt het meldpunt de mogelijkheid om bedrijven of organisaties te wijzen op mooi en lelijk taalgebruik. Verboom neemt een reclameposter met een vloek op school als voorbeeld. “Na klachten van ouders hebben we contact opgenomen met het bedrijf en is de poster weggehaald.”

100 meldingen

De Bond tegen vloeken is in 1917 opgericht vanuit de overtuiging dat Gods naam heilig is. Jaarlijks krijgt de organisatie ruim 100 meldingen van Nederlanders die bepaald taalgebruik op radio, tv of in een publieke ruimte als kwetsend of onfatsoenlijk ervaren.

Hoe denkt u over het hedendaagse taalgebruik?

Geef een reactie