Duur 02:21
Gepubliceerd op 26 april 2017

Bijna een kwart mantelzorgers voelt zich tegengewerkt door gemeente en instanties

Bijna een kwart van de mantelzorgers (23%) voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder mantelzorgers. 

Van de 1394 ondervraagde mantelzorgers verleent het grootste deel zorg aan zijn of haar partner of echtgenoot: ruim 40 procent. Iets meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt intensief voor hun naaste (53%), dat wil zeggen meer dan 8 uur zorg per week. Bijna 12% van alle ondervraagde mantelzorgers ervaart het zorgen als zeer zwaar.

Geschikte woonvorm

Het gevoel van tegenwerking op woongebied staat haaks op het kabinetsbeleid dat is gericht op langer thuis wonen. Toch ervaart bijna een kwart (23%) problemen of tegenwerking van instanties of gemeenten op het gebied van wonen. Van hen geeft 34% aan tegen problemen aan te lopen bij het aanpassen van de huidige woning op de nodige zorg. Ruim 9% zegt problemen te hebben bij het realiseren van een mantelzorgwoning.

Bureaucratie en regeldruk

Naast tegenwerking op het gebied van wonen is er ook gevraagd naar problemen op andere gebieden. ‘Bureaucratie en regeldruk’ werd door maar liefst 38% van de ondervraagde mantelzorgers genoemd. Ook ‘het gevoel er bij mantelzorg alleen voor te staan’ en ‘geen mogelijkheid om zorg tijdelijk aan een ander over te dragen’ wordt door bijna 1 op de 3 mantelzorgers ervaren. Zo beredeneert een respondent: “Omdat ik het dichtst bij de persoon woon die mantelzorg nodig heeft, wordt het door de rest van de familie als vanzelfsprekend gevonden dat ik die zorg op mij neem en wordt mij door hen ook geen hulp geboden.”

Nadenken over de toekomst

In het kader van het mantelzorgersonderzoek bevroegen MAX en Mezzo een totale groep van 2944 panelleden, bestaande uit zowel mantelzorgers als niet-mantelzorgers. Van de groep geeft 68 procent aan na te denken over het feit dat zij in de (nabije) toekomst mogelijk zelf mantelzorg nodig hebben. Opmerkelijk: bij een groot deel van de groep wordt dit niet bespreekbaar gemaakt. 70 procent sprak hier nog nooit over met hun omgeving. Ruim 20% doet dit niet vanwege de eenvoudige reden dat zij niemand weten die voor hun zou kúnnen zorgen.

In de bovenstaande video geeft Ginette Klein van de Mezzo Mantelzorglijn 3 tips voor mantelzorg en wonen. Heeft u nog meer vragen over mantelzorg, behoefte aan ondersteuning of wilt u graag uw verhaal kwijt? Bel dan de Mantelzorglijn van Mezzo: 0900 – 20 20 496 (€0,10 p/m). U kunt uw vragen ook online stellen (24-uur per dag)

In Hallo Nederland zijn donderdag 20 april 2017, 18.20 uur op NPO 2, voorbeelden te zien uit de praktijk.

Geef een antwoord

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Ik zag een lijn in de ontwikkelingen van het VVD beleid, in de voorbije 6 jaar, en wel deze: Het leven van onze senioren werd steeds meer onaangenaam gemaakt, door bezuinigingen in de zorginstellingen en daarnaast ook in de thuiszorg. Door deze bezuinigingen kabbelde de levensvreugde af en werden steeds meer senioren depressief waardoor steeds vaker werd een doodswens geuit (met de woorden, “Voor mij hoeft het niet meer”), door de slachtoffers die wegkwijnden achter de geraniums zaten te verpieteren. Vervolgens kwam Rutte met de oplossing van euthanasie bij een volbracht leven, beargumenteerd dat een mensenleven niet onnodig gerekt moet worden, als een senior verder leven niet meer ziet zitten. Mijn mening is: “een pracht kans om op de AOW uitgaven te beknibbelen”. … En dan komen de Mantelzorgers om de hoek, die een stok in het wiel van Rutte steken, door enigszins levensvreugde te brengen, bij de verpieterende Senioren, die nu minder vaak dood willen. Shit, daar gaat zijn plan om op de AOW te besparen. … Nu moeten eerst die Mantelzorgers worden aangepakt, zodat die het niet meer zien zitten om de Senioren op te vrolijken en hun doodswens wegnemen. En zo geschiede.

Bekijk ook

Meer