bank anp

Meldpunt: Bank schrijft minder geld bij dan contant is gestort

De ING-bank heeft minder geld op bankrekeningen bijgeschreven dan er door rekeninghouders aan contanten bij een automaat is gestort. Dat zeggen 2 klanten van ING die, na in het ongelijk gesteld te zijn door ING, hun beklag doen bij MAX Ombudsman Rogier de Haan. Hij onderzoekt de zaak in Meldpunt van vrijdag 22 januari 2021.  

Duizend procent

Als Cees en Linda Sybesma 36.750 euro aan contanten storten bij een stortingsautomaat van ING, schrijft de bank maar 27.350 euro bij. Het verschil van 9.400 euro is zoek. “Wij weten 1.000 procent zeker dat dit is gestort”, zegt mevrouw Sybesma. ING schrijft het bedrag in eerste instantie, lopende het onderzoek, alsnog bij op de rekening. Maar een week later trekt de bank dit geld weer terug omdat er volgens ING geen fout is gemaakt. Als bewijs stuurt de bank de logrol op waarop staat wat het stortingsapparaat rond de storting van meneer Sybesma heeft gedaan. Maar gek genoeg vermeldt deze logrol rond die tijd juist een hardwareprobleem bij het ontvangen van biljetten. Desondanks blijft de bank blijft bij haar standpunt dat er niets is misgegaan.

Jovanca van Ziel overkomt hetzelfde als zij voor de aankoop van een paard 9.500 euro aan contanten stort bij ING. Daarvan komt maar 9.150 euro op haar bankrekening. Ook zij krijgt geen gelijk van de bank.
Hoe bewijs je dat je toch echt het bedrag heb gestort? De geschillencommissie Kifid hanteert bij gebrek aan tegenbewijs de lezing van de bank. MAX Ombudsman Rogier de Haan zoekt contact met ING en probeert het op te lossen.

Werkdruk

De werkdruk in de gezondheidszorg is door het coronavirus al maanden enorm. Zo’n 10 procent van het personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen zit ziek thuis. Daardoor krijgen bewoners en patiënten veel minder zorg dan gewoonlijk. Om deze klap op te vangen, zijn zo’n 2.000 mensen tijdelijk in de verpleging gaan werken. Zoals Kees van Rijn, die normaal in de olie-industrie werkt, en Aranka Dolislager die een lerarenopleiding volgde. Mensen die nu op eigen initiatief een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus.

Ook Defensie springt bij om de werkdruk wat te verlagen. De medisch opgeleide militair Melvin werkt nu eens niet binnen de muren van een kazerne of in een tent op militaire missie. Hij werkt samen met 3 collega’s op de extra verpleegafdeling van het Reinier de Graafziekenhuis in Voorburg. In totaal zijn 260 medisch geschoolde militairen ingezet.
Over de werkdruk in de zorg praten we in de studio door met Jacqueline de Groot, voorzitter-bestuurder van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

Meldpunt, vrijdag 22 januari 2021 om 19.15 uur bij MAX op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (2)

    Freek1961 says:

    Zelf werk ik in de administratieve organisatie en ik begrijp niet waarom ING niet verantwoord hoe de totale dagstortingen verwerkt worden in plaats van alleen één storting met een uitdraai te verantwoorden. Als ze kunnen aantonen dat ze een goede procedure hebben om het beginbedrag + alle stortingen (optelling van alle individuele stortingen) = eindbedrag, dan hebben ze een overtuigend bewijs dat de individuele stortingen volgens de bonnen juist zijn. Nu wordt alleen naar één stortingsbon als bewijs gekeken, dat vind ik erg vreemd.

    Jan HB says:

    De bank zal naar mijn mening inderdaad meteen de afstortbak moeten tellen en aantonen dat de gegevens op de logrol kloppen. Als ING niet wil natellen hebben ze zowieso het nadeel van de twijfel door onwil de zaak goed te onderzoeken. Een logrol van een mogeliik kapotte machine kan natuurlijk nooit als juridisch bewiis dienen! Op die logrol zal keurig de foute bedragen staan dat is geen bewiis. Alleen natellen van de afstortbak kan verkeerde werking aan tonen. Ik snap niet dat ING hier zo makkelijk mee weg komt.