Muziek en cognitieve ontwikkeling

Hoogleraar Erik Scherder vertelt over de positieve werking van muziek op de ontwikkeling van de hersenen.

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder vindt het ontzettend jammer dat het muziekonderwijs bijna verdwenen is uit het basis-en middelbaar schoolonderwijs. En dat terwijl hij in dit mini-college kan aantonen dat het bespelen van een instrument of zingen een geweldige bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de hersenen.