The Quickening

De Tweede Wereldoorlog begint een steeds grotere tol te eisen op de samenleving.

Voor de plaatselijke gegoede burgerij organiseert Gladys daarom een chique feest voor het goede doel. Ze is teleurgesteld in haar ouders wanneer zij Gladys' beeltenis zonder haar toestemming gebruiken voor een advertentiecampagne.

Lorna wil een abortus en vraagt Vera om hulp. Betty heeft na maanden eindelijk Kate opgespoord, maar diens vader steekt een stokje voor de reünie.