klussen

Hoe zit het?: is het verboden om ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat te klussen in huis?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: is het verboden om ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat te klussen in huis?

Klussen op onorthodoxe tijden

Zelf klussen in huis kan veel geld besparen, maar het is wel zaak dat mensen de juiste tijdstippen uitzoeken om dit te doen. Niemand zit immers te wachten op een buur die om 12 uur ’s nachts met de klopboor in de weer gaat of op een buurvrouw die om 6 uur in de ochtend enthousiast wat spijkers in de muur hamert. Hoewel iedereen het er over eens zal zijn dat zulke activiteiten niet bij dat soort tijdstippen horen, gebeurt het toch geregeld.

Geen landelijke regels

Heeft u een buurman of buurvrouw die op onorthodoxe tijdstippen begint met het verfraaien van de woning? Dan kunt u hem of haar helaas geen wet onder de neus houden waarin staat dat het verboden is wat hij of zij aan het doen is. “Voor geluidsoverlast van buren bestaan geen landelijke regels”, aldus de overheid op de eigen website.

Gemeente weet meer, maar is niet altijd duidelijk

Geen wet dus die voorschrijft op welke uren van de dag klussen mag en op welke uren het verboden is, maar er is hoop. “Wel geldt in bijna alle gemeenten een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken voor buren en andere omwonenden”, schrijft de overheid. Gemeenten regelen dit doorgaans middels een Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waar afspraken in staan die overlast voor bewoners moeten beperken. Hierin staan vaak geen specifieke regels over de tijden waarop er wel en niet geklust mag worden. Wij hebben verschillende APV’s bekeken. In die van de gemeente Hoogeveen staat het volgende: “Het is verboden zonder vergunning van het college uitgezonderd in een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer een geluidsapparaat, een bouwmachine, een motorrijtuig, of een gereedschap in werking te hebben of dieren te houden op een zodanige wijze dat voor een belanghebbende geluidhinder wordt veroorzaakt.” Dit zegt natuurlijk niet per se iets over de tijdstippen waarop mensen wel of niet in hun huis mogen klussen, maar laat wel doorschemeren dan het verboden is om te gaan timmeren of schuren op bepaalde uren van de dag.

In de APV van de gemeente Amsterdam wordt ook niet specifiek gesproken over uren waarop er wel of niet geklust mag worden in huis, maar er staat wel beschreven dat de gemeenten pas in actie komt als er echt sprake is van ernstige overlast. De gemeente geeft wat voorbeelden: “Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidsoverlast waardoor bewoners meermaals onvoldoende nachtrust hebben, intimiderende of agressieve gedragingen van omwonenden of ernstige vervuiling van een woning waardoor omwonenden last hebben van stank. Het gaat om gevallen waarbij, naar het oordeel van de burgemeester, niet van omwonenden verwacht kan worden dat zij de hinder dulden of zelf oplossen, of waarbij het initiatief van omwonenden tot een oplossing te komen niet tot einde van de hinder heeft geleid.” Als u in Amsterdam naast iemand woont die af en toe om 23.00 uur een spijker in de muur slaat kunt u dus eigenlijk geen beroep doen op de gemeente. “Bij reguliere burenconflicten, conflicten die passen bij het dicht bij elkaar wonen van veel mensen, is het aan de bewoners om daarvoor een oplossing te vinden. In die gevallen is sprake van een normaal maatschappelijk risico: enige mate van hinder is, hoe vervelend dat ook kan zijn voor de betrokkenen, onvoldoende aanleiding voor de overheid om op te treden”, schrijft de gemeente verder.

Benieuwd wat de regels rondom geluidshinder in combinatie met klussen in huis in uw gemeente zijn? U kunt dit altijd navragen of de APV opzoeken op het internet. De meeste gemeenten hebben de eigen AVP op de eigen website staan.

Appartementencomplexen of huurhuizen

In essentie is het dus de gemeente die de regels maakt betreffende geluidshinder. Toch gaat niet alleen de gemeenten hierover. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die actief zijn in appartementencomplexen kunnen hier regels voor opstellen. Een VvE kan inwoners bijvoorbeeld vragen vanaf 20.00 uur ’s avonds niet meer te klussen in huis, omdat dit te veel geluidsoverlast veroorzaakt. Huurbazen van huurwoningen nemen een dergelijke voorwaarde ook vaak op in hun contracten.

Conclusie

Wie naar de landelijke overheid kijkt, zal geen vastomlijnde regels vinden over klussen en passende tijdstippen om dit te doen. Het is dus niet bij wet verboden om dit doen als de buren vermoedelijk nog of al slapen. Gemeenten hebben wel specifieke regels rondom geluidsoverlast, opgenomen in hun APV’s, maar wijden vaak niet uit over tijden waarop er wel en niet geklust mag worden. In dit geval komt het dus neer op het hanteren van de ongeschreven regels. Deze zijn overigens wél vrij duidelijk: klussen op de late avond en in de vroege ochtend is niet wenselijk.

(Bron: gemeente Amersfoort, gemeente Hengelo, gemeente Den Haag, Rijksoverheid, gemeente Amsterdam)

Geef een antwoord

Reacties (2)

    Boris2 says:

    Ik ben benieuwd wat het Europees recht hierover heeft bepaald, het blijkt vaak dat daar de regels zeer duidelijk zijn en ook een stringente handhaving wordt voorgestaan EVP?

    Kessel45 says:

    Hier is óók zo’n buurman die snachts regelmatig rond 03.00 uur aan het boren is. Bouwvereniging weet er van. Doet er niets aan.