waarborgsom energie

Waarborgsom energie. Terecht?

Mevrouw Plasmans uit Hendrik-Ido-Ambacht belde ons. Ze had een waarborgsom van 400 euro moeten betalen om energie te krijgen van Oxxio. Nu had ze meer dan een jaar netjes haar betalingen voldaan en wilde ze die waarborgsom wel terug. Maar dat lukte niet!

Energiemaatschappijen mogen een waarborgsom rekenen als ze het vermoeden hebben dat een klant niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Standaard wordt een kredietcheck gedaan. De waarborgsommen kunnen oplopen tot wel 700 euro. Mevrouw Plasmans kreeg te horen dat ze pas bij beëindiging van de overeenkomst haar waarborgsom terug zou krijgen. De geschillencommissie schreef in een eerdere uitspraak dat een bedrijf alleen van de bevoegdheid tot het vragen van een waarborgsom gebruik mag maken als de noodzaak daarvan vaststaat. Het gaat hier immers om een uitzondering op de normale manier van afrekenen door middel van verbruiks- en voorschotnota’s. Wij namen contact op met Oxxio: hoe zit dit nou eigenlijk? Is de noodzaak tot het behouden van de waarborgsom niet sterk verminderd als iemand een jaar lang netjes alle termijnen heeft voldaan? Bij de meeste grote energiemaatschappijen krijgt u na een jaar uw bedrag terug.

Aap uit de mouw

En daar kwam de aap uit de mouw. Mevrouw Plasmans had volgens hen nog steeds geen ‘goed betalingsgedrag’. Er waren verschillende termijnen gestorneerd. Vol verbazing vroegen we mevrouw Plasmans hoe dat zat. Zij had bij het aangaan van de overeenkomst gezegd dat precies op de eerste van de maand moest worden afgeschreven. Anders was ze bang dat er geen geld meer kon worden afgeboekt. Alle termijnen die niet op de eerste werden afgeschreven, schreef mevrouw zelf over op de tweede van de maand om betalingsachterstanden te voorkomen. Oxxio incasseerde vervolgens nogmaals. Een dubbele betaling werd teruggestort en er werden verrekeningen gedaan. Kortom een rommeltje! Oxxio heeft besloten om de waarborgsom terug te storten. De feiten spreken tegen mevrouw, maar haar gedrag laat zien dat ze de beste bedoelingen had.

Ons advies

Wij begrijpen dit betalingsgedrag. Wij adviseren u echter om een paar dagen te wachten met zelf betalen of eerder het bedrag te laten afschrijven. Neem altijd contact op met het energiebedrijf voordat u zelf handelingen gaat verrichten. U krijgt anders van ‘het systeem’ een etiket opgeplakt waar u niet meer vanaf komt!

Geef een reactie