mazelen

Ted van Essen: ‘Een vaccinatie tegen mazelen doe je niet alleen voor jezelf’

Toen ik huisarts werd, bestond vaccinatie tegen mazelen nog niet. Mijn zoon kreeg als één van de eersten in 1976 een inhaalvaccinatie daartegen. Toen nog niet het combinatievaccin, tegen bof, mazelen en rodehond (BMR); dat kwam pas jaren later.

Uitslag, rode ogen en koorts

Als beginnend dokter kwam ik dus nog kinderen met mazelen tegen. De rode uitslag was natuurlijk vrijwel bewijzend, maar rode ogen en hoge koorts waren vaak de 1e verschijnselen. De kinderen waren behoorlijk ziek en een longontsteking of een oorontsteking was soms het gevolg. Iedereen was heel blij dat er een vaccin werd uitgevonden. Wereldwijd overleden jaarlijks 800.000 kinderen aan mazelen. Die sterfte is inmiddels gedecimeerd, dankzij de vaccinatieprogramma’s waar onder meer de Bill en Melinda Gates Foundation voor gezorgd heeft.

Angst

De laatste keer dat ik geroepen werd bij een kind met mazelen, staat mij nog levendig voor de geest. Een binnenschipper lag in de haven en vroeg ’s morgens voor zijn kind een visite aan. Het was erg druk en ik kon pas aan het einde van de middag naar hem toe. De vader was daarover ontzettend boos en zou mij bijna van boord hebben geslagen, als dat niet tot nog meer uitstel zou hebben geleid. De diagnose was duidelijk, er waren geen complicaties en ik kon dus weinig voor het kind doen. Maar de boosheid van vader, waarschijnlijk als gevolg van de angst over zijn zieke kind, weet ik nog als de dag van gisteren.

Hersenontsteking

Jaren later, toen de vaccinatie al was ingevoerd, zag ik nog de late gevolgen van mazelen. Een moeder kwam met haar zoontje van 6 jaar, omdat hij wat vreemde verschijnselen had. Ik zie het jong nog staan in mijn onderzoekkamer. Toen ik hem wilde onderzoeken en vroeg of hij zijn broek even naar beneden wou stropen, wist hij niet hoe dat moest. Dat is natuurlijk vreemd voor een kind van die leeftijd. Ik was gelijk ongerust over de oorzaak en dat bleek later in het ziekenhuis ook terecht. Hij had een chronische hersenontsteking, die soms jaren later als complicatie van mazelen optreedt. Er was geen therapie voor en hij overleed na een jaar of 5 in een verpleeghuis. Een vreselijke afloop dus.

Vakantie

Mazelen is nu een bijzonderheid geworden. De typische rode uitslag zie je alleen nog wel eens bij mensen die allergisch reageren op penicilline. Als te weinig kinderen met een vaccinatie beschermd zijn, is de kans groot dat een individueel ziektegeval zich verspreidt, zoals nu in Eindhoven is gebeurd. Mazelen kun je altijd nog oplopen, als bij jou de vaccinatie niet is aangeslagen. Dat gebeurt bij een paar procent van de kinderen. Dat kan je maar zo overkomen op vakantie in een land waar mazelen nog veel voorkomt. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook om de ziekte buiten de deur te houden. Want baby’s kunnen pas goed beschermd worden vanaf hun 1e levensjaar. Kortom, vaccineren doe je ook voor de ander.

Ted van Essen was tot december 2016 huisarts in Amersfoort, thans is hij geregistreerd als arts (BIG-nummer: 49020200101). Hij is voorzitter van de Nederlandse Influenzastichting en griepexpert. Daarnaast is Dokter Ted wekelijks te zien in Tijd voor MAX en is zijn expertise te raadplegen in Dokter Teds Spreekuur en MAX MedischLees hier zijn columns.

Geef een reactie

Reacties (10)

  Guillaume says:

  Daar denken ook huisartsen heel verschillend over, en terecht. We hebben een natuurlijk immuunsysteem dat juist versterkt wordt door aandoeningen als deze te doorlopen, wat voor verreweg de meeste kinderen geldt. Vaccineren moet indien niet strikt noodzakelijk voorkomen worden om de weerstand te vergroten. Dat je anderen aansteekt is een dooddoener, en als die wel gevaccineerd zijn kunnen ze immers niet meer aangestoken worden. In theorie, want de praktijk is weerbarstiger. Natuurlijk kunnen kinderen eraan komen te overlijden, maar dat is veelal een al aanwezige combinatie van oorzaken waar bv mazelen de doorslag geeft. Mij lijkt dat aantallen bepalend zijn, en als er vijf niet gevaccineerden overlijden geen reden tot ongerustheid, want de rest aan ongevaccineerden is er juist sterker door geworden. Leg niet het accent op vaccinaties, maar op natuurlijke weerstand, dat is voor iedereen -op de farmaceutische industrie na- beter.

   DokterTed says:

   Helaas, die redenering gaat niet op. Om twee redenen:
   1. Het immuunsysteem wordt niet sterker van het doormaken van een ziekte, dan door vaccinatie.
   2. Kinderen kunnen soms pas na 12 maanden gevaccineerd worden, dus lopen tot die tijd het risico ziek te worden. Tenzij de ziekte nauwelijks voorkomt, hetgeen vaccinatie tot doel heeft. Ook werkt de vaccinatie niet voor 100%. Dat wil zeggen dat zelfs gevaccineerden nog ziek kunnen worden. tenzij ze geen zieken tegenkomen, hetgeen het geval is bij een vaccinatiegraad van 95% of hoger.

  Guillaume says:

  Ik citeer de Stichting Artsencollectief:
  De eerste beschermingslijn van het lichaam wordt gevormd door de slijmvliezen. Het natuurlijke immuunsysteem wordt direct na de besmetting actief en is zeer krachtig. Het bestaat uit een groot aantal eiwitsystemen, die in samenwerking met verschillende typen witte bloedcellen het virus zeer effectief bestrijden. Direct (seconden) na binnendringen wordt het virus door het complementsysteem herkend en in samenwerking met witte bloedcellen geëlimineerd. Daarna komt al snel de interferonproductie op gang, waardoor de reproductie van het virus wordt geremd. Dit wordt gevolgd door de activatie van NK-cellen en de productie van cytokinen, en vele andere eiwitsystemen.
  Deze natuurlijke afweer is meestal ruim voldoende om het virus te elimineren en is ook noodzakelijk om samen met dendritische cellen de B- en T- lymfocyten te activeren die met de productie van antistoffen en cytotoxische T-cellen het immunologische geheugen vormen.[1] Het natuurlijke afweersysteem is zo krachtig dat in de meeste gevallen geen of slechts milde ziekteverschijnselen zullen optreden bij contact met het SARS-CoV-2-virus.[2] Dit blijkt ook uit het feit dat tot 80% van de mensen geen tot zeer milde klachten ontwikkelt na besmetting.

  Jojo52 says:

  Een domme reactie Guillaume. Vaccinaties zijn er om je te beschermen en niet om onnodige risico’s te lopen. Jouw reactie brengt mensen in verwarring.

  Guillaume says:

  Juist dat etiketteren van dissidente meningen getuigt van een volgzaamheid die het schap van weten op eenzelfde plek houdt, waarvan akte.
  Ik heb de ‘stand van wetenschap en praktijk’ hier ten onder zien gaan bij de weigering de PTED (endoscopisch) methode bij een hernia HNP toe te passen, anders dan voor eigen rekening. Echter, deze was al in veel landen rondom gebruikelijk en werd daar wel vergoed. Een mij bekende consumentenarts van Medische Missers van destijds wist te melden dat die weigering broodnijd betrof. En dat klopte helemaal, want toen mijn vrouw poliklinisch via de PTED methode werd geopereerd was ze na een dag van de hernia verlost en kon het normale leven weer oppakken. Vervolgens heb ik een proces tegen de zorgverzekeraar (die weigerde de kosten, iets van 7.500,- te betalen) gestart dat incl. cassatie uiteindelijk cassatie bijna 10 jaar duurde. Hoe corrupt onze rechterlijke macht kan opereren bleek eveneens, met verwijtbaar handelen van in eerste aanleg een rechter en een Deken tot uiteindelijk een PG van de HR, aantoonbaar, je houd het allemaal niet voor mogelijk. Zelfs een eerdere uitspraak van het Europese Hof werd genegeerd, de eenzijdige belangenbehartiging droop eraf, maar dat terzijde.
  Ik heb in mijn eerste reactie de Covid vaccinaties aangehaald, en de dissidente visie van betreffende groep artsen, vanwege de parallellen met de gang van zaken bij mazelen.
  Als vaccinaties alleen maar worden toegediend om ons te beschermen, hoe kan het dan dat ook gevaccineerden het kunnen oplopen, waarom vindt (bij Covid) dan zo’n onevenredig hoge oversterfte plaats, blijken de bijwerkingen vaak nog erger dan de kwaal, en worden veel gegevens onder de pet gehouden, zoals bij Pfizer en De Jonge het geval is.
  Laat u eerst eens breder informeren, dan kunt u de etiketten opbergen.
  Tenslotte een gewetensvraag: waarom maken we ons eigenlijk druk om enkele stergevallen bij kinderen, om als die kinderen eenmaal 18/19 jaar zijn ze zonder scrupules namens een verdwaasde premier een oorlog in te sturen, om ze massaal in body Bags te zien terugkeren…

  Ettore says:

  Is de kloof tussen vaccinatie-voorstanders en andersdenkenden nu zo diep dat zelfs dokter Ted niet meer reageert op het citaat van Guillaume in tweede instantie ? Klopt het dat de Vereniging tegen kwakzalverij aan De stichting artsencollectief de Kackadorisprijs heeft toegekend ? Tegenstellingen in de medische wereld….

   Guillaume says:

   De Vereniging tegen Kwakzalverij slaat de plank soms goed mis, zoals bij de door mij eerder aangekaarte PTED-methode, mogelijk om de gevestigde belangen (openrug operatie / MED / MTD) mee van dienst te zijn, iets waar ook de rechterlijke macht zich aan schuldig maakte. Ondanks dat ik ze daar destijds uitvoerig op heb gewezen volhardden ze in hun veronderstelde gelijk. Tros Radar heeft enkele uitzendingen aan de PTED problematiek besteed, net als de publiciteit, want nogal wat BN’ers en sporters waren met goed resultaat behandeld. Van alle politieke partijen die zijn aangeschreven kwamen nietszeggende reacties en diende alleen Fleur Agema van de PVV Kamervragen in, die met dezelfde dooddoeners door de minister werden beantwoord. Saillant detail: een chirurg van de Maartenskliniek deelde mee dat als ze daar de benodigde kennis, ervaring en apparatuur hadden gehad ze de PTED eveneens uit hadden gevoerd, omdat er meer voordelen aan zaten dan bij de gevestigde methoden. Maar wat me bij dit alles nog het meeste stoorde: mensen die de operatie bij de PTED-kliniek van de ervaren chirurg dr. Menno Iprenburg niet konden betalen waren dus aan een pijnlijk leven overgeleverd, voor de rest van hun leven, waar mijn vrouw er na 1 dag van verlost was.
   Tegenstellingen in de medische wereld zijn schering en inslag, maar in ons land krijgen de dwarsliggers helaas steeds minder ruimte, waar die juist de sterkte van het spoor bepalen…

  Jojo52 says:

  Gelukkig gebruiken de meeste mensen hun verstand. Het zal je kind maar wezen dat sterft. Dan heb je dus niets aan de statistieken.

   Guillaume says:

   Op welke leeftijd is het dan wel toegestaan om je kind te laten sterven? Vanaf 18 jaar misschien als kinderloze dictator Rutte namens Amerika en de EUSSR bepaalt dat ‘het ook onze oorlog is’ en dus kanonnenvlees nodig heeft?

  Dini says:

  Beste Guillaume, wat moet een vervelend leven hebben. Veel sterkte en ik hoop dat u geen kinderen heeft.Ik zou me eens laten resetten!