Duur 03:11
Gepubliceerd op 18 december 2018

Pensioenfondsen en vergeten exen

Als u ooit bent gescheiden, staat er mogelijk nog een pensioenpotje voor u klaar. Veel ex-partners blijken dat niet te weten.

We hebben het al vaak gehad over vergeten pensioenen. Een pensioen krijg je niet automatisch uitgekeerd: je moet het zelf opvragen bij het pensioenfonds. De cijfers maken duidelijk dat lang niet iedereen dit doet: de Nederlandse pensioen- fondsen hebben voor honderden miljoenen (!) euro’s aan niet opgevraagde pensioenen op hun balans staan: de vergeten pensioenen.

Met terugwerkende kracht

Als de gerechtigde zich alsnog bij het pensioenfonds meldt, keert het pensioenfonds zo’n vergeten pensioen zonder problemen uit. Met terugwerkende kracht zelfs, tot 2002. En dat is niet het enige: vorig jaar kreeg MAX Ombudsman voor elkaar dat als de pensioengerechtigde zelf niet meer leeft, de partner of de kinderen het vergeten pensioen alsnog kunnen opeisen.

Pensioen van een ex

Onlangs kwamen we erachter dat er naast deze vergeten pensioenen nóg een vergeten groep bestaat. Wij noemen ze de ‘vergeten exen’. Dat zit zo: bij een echtscheiding heeft de ex-partner automatisch recht op een zogenoemd ‘bijzonder partnerpensioen’. Dit is een nabestaandenpensioen voor de ex dat kan gaan uitkeren als de pensioengerechtigde zelf overlijdt en de ex nog in leven is. Ook als er tijdens de echtscheiding niets over het pensioen is geregeld, bestaat dit recht. Het bijzonder partnerpensioen is namelijk sinds 9 mei 1973 een wettelijk recht. Veel, heel veel exen weten dit niet. Dat blijkt uit een paar zinnetjes die we hierover tegenkwamen in het jaarverslag van een klein pensioenfonds. Dat had recentelijk veel moeite gedaan om vergeten exen op te sporen. Het vond er meer dan 4.300, die bij elkaar 10 miljoen euro ontvingen. Tot hun totale verrassing. Het pensioenfonds gaf aan niet te weten of dit onderwerp bij andere pensioenfondsen ook leeft.

Zoekacties

Daarom hebben wij maar een eerste steekproef gehouden. We schreven verschillende soorten pensioenfondsen aan met de vraag of zij deze vergeten exen in beeld hebben. Een paar pensioenfondsen gaven aan toevallig net dit jaar met een zoekactie bezig te zijn. Pensioenfonds Vervoer bijvoorbeeld heeft net aan 19.000 vergeten exen alsnog hun bijzonder partnerpensioen uitbetaald. Aegon heeft op dit moment 60.000 echtscheidingen in het vizier. PME en PMT zijn al iets langer bezig. Zij hebben vele exen opgespoord, maar geven ook aan dat ze niet iedereen kunnen vinden. Ook ABP deelt de ervaring van PME en PMT. Alle pensioenfondsen laten weten dat ze de vergeten exen graag alsnog uitkeren waar ze recht op hebben. Dit geldt niet alleen voor de bijzondere partnerpensioenen. Ook de ‘gewone’ vergeten pensioenen willen ze graag uitkeren. Als u denkt dat uzelf ook zo’n vergeten ex zou kunnen zijn of als u uw eigen pensioen bent vergeten: bel ons! Via ons spreekuur hebben we al vele mensen aan een vergeten pensioen geholpen.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Hallo Nederland besteedt op 18 december 2018 aandacht dit onderwerp. U ziet Hallo Nederland elke werkdag rond 18.25 uur op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (4)

 1. oosterwijck says:

  Het is wél héél toevallig, dat de pensioenfondsen sinds kort bezig zijn om “vergeten” pensioenen uit te delen. Net nu omroep Max heel actief is met informeren van pensioengerechtigden. Nog niet zolang geleden moest je te vuur en te zwaard met de pensioenfondsen de strijd aangaan om alleen al je eigen pensioen te verkrijgen. En dan nog probeerden ze je te benadelen. De beelden zitten nog mijn hoofd, dat pensioengerechtigden 10 tot 20 jaar moesten procederen om hun eigen geld terug te krijgen. Er is niemand beter op de hoogte, als het pensioenfonds zelf, wie en hoeveel en wanneer, geld kan ontvangen. Ik weet niet wat er veranderd is, maar één ding weet ik zeker: Dat tuig in het management van de pensioenfondsen, is niet tot inkeer gekomen, daar is een duistere reden verantwoordelijk voor. Maar het is een goede zaak dat steeds meer gerechtigden, krijgen waar ze recht op hebben

 2. T Strien says:

  Het is fijn dat max deze pensioenen gaat aanpakken, maar er is ook een vergeten groep die valt onder het boon van loon attest. Dit betekend dat je bij je ex partner moet gaan vragen of hij of zij alstublieft het pensioen wil gaan uitbetalen. Het pensioen wordt namelijk overgemaakt naar de ex partner. Terwijl het bij de latere regelingen zo is geregeld dat de pensioenen automatisch worden overgemaakt aan de ex partner en dan ben je niet afhankelijk van eventueel verstoorde relaties. Kan max hier ook mee aan de gang gaan, maar er moet dan in de wet iets geregeld worden, of heeft max een mogelijkheid om het pensioen te vorderen zonder een rechtsgang te moeten gaan maken. Ik hoor graag

  1. Rogier de Haan says:

   Geachte T Strien, het is alsof u mijn gedachten raadt. In het kielzog van de vele reacties die we dezer dagen in ons spreekuur krijgen n.a.v. de column over de vergeten exen, krijgen we ook veel verhalen van deze “Boon/Van Loon-exen”. Zij wíllen niet hun hand moeten ophouden bij hun ex. Hun eigen advocaat raadt hen een rechtsgang af, vanwege de hoge kosten. Terwijl hun recht in feite niet ter discussie staat, zijn de drempels om dat recht te halen, te hoog. Ik vind dat ontluisterend.

   Nee, ik wil niet dat de rechten worden aangetast van de partij die moet betalen. Wat destijds is afgesproken, is ook nu de afspraak. Als die afspraak destijds de verdeling van het pensioen was, is dat ook nu de de afspraak.

   Maar: als de afspraak evident is, waarom moet er dan een rechter aan te pas komen om de nakoming ervan af te dwingen? Dat kan simpeler, dat móet laagdrempeliger. Dit is namelijk niet een frivool onderwerpje. Het gaat om de financiële bestaanszekerheid van veel mensen.

   Dus: ja, ik wil hier zeker mee aan de slag!

   Rogier de Haan, MAX Ombudsman

 3. T Strien says:

  Dank voor uw reactie, ik voel dit gedrag van zowel de ex als de pensioenfondsen als diefstal.
  Wanneer de naar de betreffende pensioenfonds belt is er bijna een lacherig iets dat het toch nog wel gehaald moet worden en dat er wordt afgevraagd of dat wel gaat lukken.
  Wat zijn acties die hierin kunnen worden ondernomen

Bekijk ook

Meer