Hoe zeg je een abonnement of contract op?

Regelmatig ontvangt MAX Ombudsman vragen over het verlengen en opzeggen van abonnementen of contracten voor onder meer telefonie, internet en energie, maar ook van abonnementen op kranten, sportscholen en andere diensten.

Uit deze vragen blijkt vaak dat men de opzegregels onvoldoende kent, maar ook dat de regels niet altijd worden nageleefd. Zo meldde zich laatst een cliënt die door zijn sportschool werd gehouden aan een opzegtermijn van 3 maanden, terwijl hij een abonnement had voor onbepaalde tijd. Dat mag dus niet. Een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand is toegestaan.

Graag informeren wij u daarom nog eens over de belangrijkste regels

1. Kern is dat u als consument een contract (of abonnement) dat stilzwijgend is verlengd, elke maand mag opzeggen (ongeacht de algemene voorwaarden). Bij verlenging van bijvoorbeeld een jaar kunt u het contract toch elke maand opzeggen. Het moet dan wel gaan om een voortzetting van uw oude contract. Wanneer u op een nieuwe aanbieding ingaat, geldt dit niet.

2. Een contract (of abonnement) voor bepaalde tijd mag wel automatisch verlengd worden naar een contract voor onbepaalde tijd. Het contract heeft dan geen einddatum en kan dan gewoon worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

3. U kunt het door u afgesloten contract (of abonnement) op dezelfde wijze opzeggen als hoe het door u is afgesloten. Heeft u het contract bijvoorbeeld telefonisch afgesloten, dan kunt u het ook weer telefonisch beëindigen.

4. Opzeggen kunt u doen op iedere dag van de maand.

5. Voor het opzeggen van abonnementen op kranten, tijdschriften en nieuws- en weekbladen gelden andere regels. Wanneer uw krant, tijdschrift of blad minimaal 1 keer per maand verschijnt, geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Wanneer het minder dan 1 keer per maand verschijnt, geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Een abonnement mag wel steeds stilzwijgend worden verlengd voor de duur van maximaal 3 maanden en moet uiterlijk 1 maand voor het einde van die periode worden opgezegd.

6. Voor een lidmaatschap bij een vereniging gelden andere verlengings- en opzegregels. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen van uw lidmaatschap zijn terug te vinden in de statuten van een vereniging.

Tips

• Vraag altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Dan heeft u altijd een bewijs.

• Indien u geen bevestiging ontvangt, controleer dan of de opzegging goed is gegaan.

• In de algemene voorwaarden van het bedrijf kunt u de opzegtermijn lezen. Let erop dat deze opzegtermijn klopt met de wettelijke termijnen!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie