Duur 09:45
Gepubliceerd op 5 april 2022

Sybren van der Velden Walda: “Doe altijd aangifte”

Met de slogan ‘Maak het ze niet te Makkelijk’ begint vandaag de campagne senioren en veiligheid. Ouderen zijn nog vaak het slachtoffer van criminaliteit. Daarom geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de politie deze maand extra tips om criminaliteit te voorkomen. Wat de campagne precies inhoudt vertelt boegbeeld van de campagne: Sybren van der Velden Walda van de politie.

Geef een antwoord

Reactie

  lemmens-tan says:

  Nav. uw uitzending: –

  .Het zou heel nuttig zijn als u de telefoonnummers van de Fraude-helpdesk en Aangifte van (poging tot) fraude vaak en duidelijk zou vermelden. Ik heb er al meerdere malen naar gezocht. Vergeefs helaas.

  In verband met de campagne “Maak het ze niet te makkelijk ” laat ik u weten wat mij enige tijd geleden overkwam :
  De gemeente ‘s-Hertogenbosch laat via de welzijnsinstelling Fareint een onderzoek doen naar welzijn en behoeftes bij ouderen van 80+ die nog zelfstandig wonen. Op 27 oktober 2021 werd ik per brief door de gemeente hiervan in kennis gesteld. Begin onderzoek : 1 n0vember 2021. !! In de brief werd aangekondigd dat ik in het kader van dit onderzoek een enqueteur aan huis zou kunnen verwachten die een interview van ongeveer een uur zou afnemen. Deze interviewer komt onverwacht aan de deur en zou zich kunnen legitimeren namens de stichting Farent. Eventuele vragen per telefoon te stellen op ma t/m do tussen 9 en 12 uur. Op moment van ontvangen van de brief was het donderdag 11.55 uur , maar ….. geen gehoor.
  Een onbekende enqueteur op een onaangekondigd tijdstip sturen naar het huis van iemand die behoort tot – naar men zegt – de meest kwetsbare groep in de samenleving : hoe verzinnen ze het !! Dus heb ik maandag 31 oktober 2021 meteen een mail gestuurd, waarop aanvankelijk een antwoord per mail en vervolgens een telefoon gesprek volgde. Resultaat : ik kon een afspraak maken voor het huisbezoek , maar men was niet overtuigd van de noodzaak om dit structureel te doen.
  Dus naast bewust maken van mogelijke slachtoffers is er in de campagne nog een hoop werk aan de winkel bij ( overheids-)instanties.

  Nog een voorbeeld :
  Door de verkoop van mijn huis stond er een aanzienlijk bedrag op mijn bankrekening. Na enkele weken kreeg ik enige malen telefoon op mijn mobiel namens de bank. Deze had ik niet opgenomen : immers de bank zal ons nooit bellen is het credo !! En ik krijg regelmatig bellers op mijn mobiele nummer die pretenderen dat ze namens de helpdesk van mijn bank proberen een verdachte transactie te voorkomen. De derde keer dat er gebeld was , werd mijn voicemail ingesproken .Het betrof een medewerker van de afdeling Beleggingen die mij aanbood mij van advies te dienen indien ik daar behoefte aan zou hebben. Toen ik bij de servicebalie van de bank informeerde of betreffende persoon inderdaad bij de afdeling beleggingen werkte , is er naderhand wel een contact tot stand gekomen , maar ik bespeurde aan de andere zijde van de lijn toch enige hilariteit en verbazing.
  Intussen behoor ik wel tot de mensen die geen enkele melding meer vertrouw ,maar af en toe toch in onzekerheid verkeer dat ik belangrijke zaken mis.
  En dhr. van der Velden Walda zegt wel zo makkelijk dat we moeten bellen , maar telefoonnummers van instanties en bedrijven zijn steeds moeilijker te vinden , terwijl ik niet zo vaardig ben met digitale helpdesks. ( zal de leeftijd wel zijn )Mijn vragen staan zelden in de geijkte voorgeprogrammeerde categoriien terwijl het met een persoonlijk gesprek vaak in korte tijd duidelijk gemaakt kan worden.
  Dus , als de campagne hier ook iets aan kan veranderen , ben ik al blij mijn steentje te hebben bijgedragen.
  Met vriendelijke groet : HJM Lemmens-Tan

Bekijk ook

Meer